CATEGORY / ARTICLE
แชร์

บรรยายพิเศษ แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยเลิกยาเสพติดของภูฟ้าเรสท์โฮม

Sun Jul 03 2022

นายภูผา ภูวดลอานนท์ บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยเลิกยาเสพติดของภูฟ้าเรสท์โฮม ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทย
Khun Phupa as a guest speaker
special meeting
special meeting
special meeting
บทความที่คุณอาจสนใจ
ทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพติด?
ทุกเรื่องที่ควรรู้หากคนในครอบครัวติดยาเสพติด
รวมทุกแนวทางสำคัญที่ทุกครอบครัวจำเป็นต้องรู้ เมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพต - แนวทางปฏิบัติตัวในครอบครัว - การประเมินอาการในเบื้องต้น - กระบวนการโน้มน้าวใน 4 ขั้นตอน - สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ - ภูฟ้าสามารถช่วยซัพพอร์ตครอบครัวที่ต้องอยู่กับผู้ป่วยยาเสพติดได้
ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด - ภูฟ้าเรสท์โฮม
ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการเลิกยา สำหรับผู้ต้องการเลิกยาและครอบครัว
เจาะลึกถึงเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด แนะนำวิธีการถอนพิษและวิธีการเลิกยาเสพติดด้วยตัวเอง และแนวทางการรักษาตัวอยู่บ้านสำหรับครอบครัว
text overlay an image of Cannabis
ปลดล็อกกัญชาในไทย อะไรทำได้-ทำไม่ได้บ้าง ?
ปลดล็อกกัญชาในไทย กัญชาสูบได้มั้ย ? ประโยชน์ของกัญชาคืออะไร ? สามารถปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ เราได้รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้แล้วที่นี่ บทความนี้มีคำตอบ