บทความล่าสุด

a male patient consult with a therapist
บำบัดยาเสพติดใช้เวลานาน ทรมาน จริงหรือ ?
บำบัดยาเสพติดใช้เวลากี่วัน ? เป็นคำถามที่หลาย ๆ ท่านสงสัย บทความนี้จะมาเล่าถึงระยะเวลาที่ใช้โดยทั่วไปในการรักษา และทำไมภูฟ้าถึงใช้เวลาบําบัดยาเสพติดแค่ 15 วัน
two persons hugging among a group
ความสำคัญของกำลังใจจากคนรอบข้างสู่แรงผลักดันในการเลิกยาเสพติด
สังคมและคนรอบข้างล้วนมีอิทธิพลต่อผู้ป่วยติดยาเสพติด เรียกได้ว่าอาจจะมีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้
group of running people
กิจกรรมส่งเสริมการเลิกยาเสพติดในภูฟ้า
ภูฟ้าเรสท์โฮมสร้างสรรค์สถานที่ภายในสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ

บทความทั้งหมด

Page 1 of 2