บาดแผลทางจิตใจคือบาดแผลที่หยั่งรากลึกและรักษายากที่สุด ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเลิกยาเสพติดของเราจึงมอบการบริการและการฟื้นฟูด้วยความหวังดีจากก้นบึ้งของหัวใจ ภูฟ้าเรสท์โฮม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดยาเสพติด (สถานบำบัดยาเสพติดเอกชน)เลิกยาเสพติด ถอนพิษอย่างมั่นใจ...

อ่านเพิ่มเติม