CATEGORY / ARTICLE
แชร์

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าร่วมงาน SME D Bank สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

04 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก้าวกระโดดครั้งสำคัญด้วยการเตรียมตัวสู่การเป็นกิจการของสังคม เพื่อสังคมไทย บริหารจัดการ กำกับควบคุมอย่างมืออาชีพภายใต้หลักกำกับดูแลบริษัทที่ดี (Good Corporate Governance) เข้าร่วมงานกิจกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง(AMEE)
Asia and Middle East Exporters Trade Association (AMEE)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก้าวกระโดดครั้งสำคัญด้วยการเตรียมตัวสู่การเป็นกิจการของสังคม เพื่อสังคมไทย บริหารจัดการ กำกับควบคุมอย่างมืออาชีพภายใต้หลักกำกับดูแลบริษัทที่ดี(Good Corporate Governance) เข้าร่วมงานกิจกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง(AMEE) ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คว้าโอกาสครั้งสำคัญที่จะขยายตลาดใหม่ พาสินค้าส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

คว้าโอกาสครั้งสำคัญที่จะขยายตลาดใหม่ พาสินค้าส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งมีกำลังซื้อมหาศาล

ในงานพบกับการสัมมนาหัวข้อ “เจาะลึกซาอุดีอาระเบีย โอกาสใหม่ของเอสเอ็มอีไทย” โดย นายดามพ์ บุญธรรมเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย “รู้รอบการค้าตลาดอาหรับ” โดยนายปณต บุณยะโหตระ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองดูไบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ “เปิดตลาดสินค้าไทย สู่ขุมทรัพย์ซาอุฯและอาหรับ GCC”

โดยนายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร เวก้า กรุ๊ป ( Vega Group ) ก้าวต่อไปของ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะเป็นก้าวกระโดดสู่ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นกิจการ ของมหาชนอย่างสง่างามต่อไป

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...