CATEGORY / ARTICLE
แชร์

สมาชิกโรตารี3350 สนใจชมบูธ ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ศูนย์ฟื้นฟูฯเลิกยาเสพติดเอกชน

21 พฤษภาคม 2566

สมาชิกสโมสรโรตารี 3350 ให้ความสนใจชมบูธ ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม66 สมาชิก สโมสรโรตารี สนใจชมบูธ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ในงาน“อบรมคณะกรรมการสโมสรและงานสถาปนาผู้ว่าการภาค ปี 2566-2567 ”
employee Phufa describe addiction treatment

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม66 สมาชิก สโมสรโรตารี สนใจชมบูธ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ในงาน“อบรมคณะกรรมการสโมสรและงานสถาปนาผู้ว่าการภาค ปี 2566-2567 ” สมาชิกสโมสรโรตารี3350 ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลสัญญาณอันตรายของยาเสพติด และรับทราบแนวทางการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจากบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่ร่วมเปิดบูธ “งานสถาปนาผู้ว่าการภาค ปี 2566-2567 ซึ่งสมาชิกสโมสรโรตารีหลายท่านแสดงความจำนงจะพาบุตร-หลานเข้าแผนการเลิกยาเสพติดของ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์”

“เป็นเกียรติสำหรับ ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ที่ได้มีส่วนร่วมใน “งานอบรมคณะกรรมการสโมสรและงานสถาปนาผู้ว่าการภาค ปี 2566-2567 “ นี้ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ และช่วยส่งเสริมความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการทำเพื่อสังคม ในนาม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภูฟ้า เรสท์โฮม – กรุงเทพ, สวรรค์-อินเตอร์เนชั่นแนล - หัวหิน, และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภูตะวันเรสท์โฮม - เชียงราย พวกเราหวังว่าจะสามารถสร้างการเข้าใจที่เข้มข้นของปัญหาสารเสพติดในสังคมและการรักษาที่เหมาะสม

โดยเน้นย้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและการปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยในขั้นตอนการบำบัดยาเสพติด โดยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งผู้เสพยาเสพติดกลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีก ตามหลักคิด “คืนคนรัก...สู่ครอบครัว

ซึ่ง บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานฯในฐานะเป็นองค์กรทางด้านการเลิกยาเสพติดที่ให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทยเกี่ยวกับปัญหาสารเสพติด และการรักษาสุขภาพจิตในช่วงเวลาที่จะเข้าสู่สังคมใหม่

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...