CATEGORY / ARTICLE
แชร์

คุณภูผา ผูวดลอานนท์ ผู้เชี่ยวชาญบำบัดยาเสพติด เรียกร้อง "พรรคการเมือง" แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

26 เมษายน 2566

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ ผู้เชี่ยวชาญบำบัดยาเสพติด เรียกร้อง "พรรคการเมือง" แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เรียกร้องแต่ละพรรคการเมือง นำเสนอแนวทางเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในมติการปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติด และบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาลใหม่ ด้านกองทัพภาคที่ 3 เผย จับกุมยาเสพติดเพียงครึ่งปีได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50
Phupa Phuwadonanon - solve drug problems

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ฐานะผู้เชี่ยวชาญการบำบัดฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด กล่าวแสดงความห่วงใย ที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ซึ่งกำลังหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ได้กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในมติการปราบปรามจำนวนยาเสพติดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างตลอดเวลา และแนวทางส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด หลังประกาศให้ผู้เสพยาทุกคนถือเป็นผู้ป่วยต้องผ่านขบวนการรักษา “เราได้ยินแต่นโยบายประชานิยม ลด แลก แจกแถม พูดกันแต่เรื่องลดราคาน้ำมัน ลดค่าไฟฟ้า เพิ่มรายได้เกษตรกร แต่มองไม่เห็นภาพแนวทางเร่งด่วนในการจัดการกับปัญหาเสพติด ที่ตัวเลขมันฟ้องตลอดเวลาว่ากำลังขยายตัวรุนแรงขึ้น เข้าใกล้วิถีชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้น คนทำร้ายตัวเองและคนรอบข้างบ่อยครั้งขึ้น และไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรกับผู้เสพที่มีจำนวนมากขึ้น จะบำบัดฟื้นฟูพวกเขาอย่างไร” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าว

พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยในการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมาว่า ตลอดครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ2566 (ต.ค.65-มี.ค.66) ศอ.ปส.ชน. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.พะเยา สามารถจับกุมการลักลอบนำเข้ายาเสพติดได้ 241 ครั้ง ตรวจยึดยาบ้าได้ 51,562,885 เม็ด ยาไอซ์ 1,296.67 กิโลกรัม เฮโรอีน 6.73 กิโลกรัม ฝิ่นดิบ 60.09 กิโลกรัม และเคตามีน 300 กิโลกรัม โดยจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 249 คน หากเปรียบเทียบกับห้วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2565 พบว่าผลการจับกุมและตรวจยึดยาบ้าและไอซ์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50

นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดหันมาใช้สารเคมีชนิดอื่น เช่น สารเบนซิลไซยาไนด์ และสารเบนซิลคลอไรด์ เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไอซ์และยาบ้าแทน สารEphedrine/Pseudoephedrine และ P-2-P เนื่องจากสารดังกล่าวเป็นสารเคมีควบคุมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 ทำให้ยากต่อการจัดหาและขนส่ง

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...