CATEGORY / ARTICLE
แชร์

คุณภูผา ผูวดลอานนท์ ผู้เชี่ยวชาญบำบัดยาเสพติด เรียกร้อง "พรรคการเมือง" แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

26 เมษายน 2566

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ ผู้เชี่ยวชาญบำบัดยาเสพติด เรียกร้อง "พรรคการเมือง" แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เรียกร้องแต่ละพรรคการเมือง นำเสนอแนวทางเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในมติการปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติด และบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาลใหม่ ด้านกองทัพภาคที่ 3 เผย จับกุมยาเสพติดเพียงครึ่งปีได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50
Phupa Phuwadonanon - solve drug problems

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ฐานะผู้เชี่ยวชาญการบำบัดฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด กล่าวแสดงความห่วงใย ที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ซึ่งกำลังหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ได้กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในมติการปราบปรามจำนวนยาเสพติดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างตลอดเวลา และแนวทางส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด หลังประกาศให้ผู้เสพยาทุกคนถือเป็นผู้ป่วยต้องผ่านขบวนการรักษา “เราได้ยินแต่นโยบายประชานิยม ลด แลก แจกแถม พูดกันแต่เรื่องลดราคาน้ำมัน ลดค่าไฟฟ้า เพิ่มรายได้เกษตรกร แต่มองไม่เห็นภาพแนวทางเร่งด่วนในการจัดการกับปัญหาเสพติด ที่ตัวเลขมันฟ้องตลอดเวลาว่ากำลังขยายตัวรุนแรงขึ้น เข้าใกล้วิถีชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้น คนทำร้ายตัวเองและคนรอบข้างบ่อยครั้งขึ้น และไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรกับผู้เสพที่มีจำนวนมากขึ้น จะบำบัดฟื้นฟูพวกเขาอย่างไร” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าว

พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยในการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมาว่า ตลอดครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ2566 (ต.ค.65-มี.ค.66) ศอ.ปส.ชน. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.พะเยา สามารถจับกุมการลักลอบนำเข้ายาเสพติดได้ 241 ครั้ง ตรวจยึดยาบ้าได้ 51,562,885 เม็ด ยาไอซ์ 1,296.67 กิโลกรัม เฮโรอีน 6.73 กิโลกรัม ฝิ่นดิบ 60.09 กิโลกรัม และเคตามีน 300 กิโลกรัม โดยจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 249 คน หากเปรียบเทียบกับห้วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2565 พบว่าผลการจับกุมและตรวจยึดยาบ้าและไอซ์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50

นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดหันมาใช้สารเคมีชนิดอื่น เช่น สารเบนซิลไซยาไนด์ และสารเบนซิลคลอไรด์ เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไอซ์และยาบ้าแทน สารEphedrine/Pseudoephedrine และ P-2-P เนื่องจากสารดังกล่าวเป็นสารเคมีควบคุมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 ทำให้ยากต่อการจัดหาและขนส่ง

บทความที่คุณอาจสนใจ
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...
Congratulations
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สามารถก้าว...
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...