CATEGORY / ARTICLE
แชร์

คุณภูผา ผูวดลอานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเลิกยาเสพติด วิทยากร ร.ร. เขมะสิริอนุสสรณ์

29 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สร้างความตระหนักรู้ด้านปัญหายาเสพติด และการฟื้นฟู บรรยายให้ความรู้ยาเสพติดเบื้องต้น และวิธีการสังเกตพฤติกรรมของคนใกล้ชิดภายในครอบครัว เพื่อช่วยเหลือการป้องกันการใช้สารเสพติด
Phupa Phuwadonanon - lecturer

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สร้างความตระหนักรู้ด้านปัญหายาเสพติดและการฟื้นฟู บรรยายให้ความรู้ยาเสพติดเบื้องต้นและวิธีการสังเกตพฤติกรรมของคนใกล้ชิดภายในครอบครัว เพื่อช่วยเหลือการป้องกันการใช้สารเสพติด

ประเด็นปัญหาของการสื่อสาร การใช้สารเสพติดมีความเกี่ยวข้องอย่างไร

1. สร้างการรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดที่กำลังเป็นที่นิยม

2. การสำรวจพฤติกรรมของบุคคลภายในครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

3. วิธีการเตรียมความพร้อม รับมือกับบุตร-หลานที่ใช้สารเสพติดและการสื่อสารภายในครอบครัวอย่างเข้าใจ

ผู้ปกครอง-นักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กล่าวเสริม “รู้สึกดีใจมีโครงการดีๆแบบนี้ ที่ทำให้เยาวชนได้เลิกยาเสพติด มีที่รักษาจะทำให้เด็กที่ติดยาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม”

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่าการสนับสนุนและการปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดเยาวชน รวมทั้งขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยในขั้นตอนการบำบัดยาเสพติด โดยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งผู้เสพยาเสพติดกลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีก ตามหลักคิด “คืนคนรัก...สู่ครอบครัว”

ซึ่ง บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับชื่นชมจากคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน

ในฐานะเป็นองค์กรทางด้านการเลิกยาเสพติดที่ให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทยเกี่ยวกับปัญหาสารเสพติด และการรักษาสุขภาพจิตในช่วงเวลาที่จะเข้าสู่สังคมใหม่

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...