CATEGORY / ARTICLE
แชร์

งานสวัสดีปีใหม่ 2566 ทีมบริหาร ภูฟ้า เรทส์โฮม

03 มกราคม 2566

วันที่ 3 มกราคม 2565 พนักงาน บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดงานสวัสดีปีใหม่ ให้แก่ผู้บริหาร บริษัทฯ
Management Team

วันที่ 3 มกราคม 2565 พนักงาน บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดงานสวัสดีปีใหม่ ให้แก่ผู้บริหาร บริษัทฯ

โดยในงานนี้ พนักงานบริษัทฯ ได้ทำการมอบกระเช้าของขวัญและกล่าวคำอวยพรให้แก่ คุณก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ประธานคณะกรรมการ บริษัทฯ พร้อมด้วย ดร.ญดา ถาวร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คุณภูผา ภูวดลอานนท์ (กรรมการผู้จัดการ) คุณกันตพนธ์ แก้วมณี(รองกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน) คุณบรรจงจิตต์ พันธุ์ทอง (ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟู) คุณฐาปณี ภานุภาส (หัวหน้างานฟื้นฟู ภูฟ้าเรสท์โฮม) เพื่อแสดงถึงการขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ที่ดูแลพนักงานทุกคนด้วยดีเสมอมา ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณภูฟ้า เรทส์โฮม นิมิตใหม่ 21 กรุงเทพฯ

หลังจากส่งมอบและอวยพร คุณก้องหล้า ภูวดลอานนท์ (ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ) ได้อวยพรปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลและอภิบาลรักษาท่านผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จงประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีและพูลผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ🙏🙏

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...