CATEGORY / ARTICLE
แชร์

" ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ " บิ๊กบอส ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ นำทีมโชว์ศักยภาพสถานบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ตามคำเชิญจากสำนักเขตคลองสามวา

26 มิถุนายน 2566

“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” รับเชิญ “เขตคลองสามวา” ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
Management Team

คุณก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ ประกอบด้วย ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ คุณฟ้าธารีดา ภูวดลอานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ และนายกันตพนธ์ แก้วมณี รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมเดินรณรงค์และถือป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จากบริเวณตลาดนายใหญ่ ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครไปยังที่ทำการสำนักงานเขตคลองสามวา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายนของ 2566 ตามคำเชิญของนายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

การเดินรณรงค์ครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่หลายหน่วยงานในประเทศไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ และความมุ่งมั่นในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านยาเสพติดมา

โดยการรวมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด นำไปสู่จุดมุ่งหมาย “ สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ” อย่างยั่งยืน

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในฐานะผู้นำองค์กรบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเอกชน

ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งกำลังมีแนวโน้มสูงขึ้น และถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับบริษัทฯมีสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวา จึงประกาศตัวที่จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดตามคำเชื้อเชิญของสำนักงานเขตคลองสามวา

ขณะที่ผู้เข้าร่วมงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในส่วนของราชการ ประกอบด้วย

นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา นายพีรวัส พูนวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กลุ่มข้าราชการจากสำนักงานเขตคลองสามวา นส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา มวลชนจากกลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประชาชนชาวคลองสามวา

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...