CATEGORY / ARTICLE
แชร์

คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4

29 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4 ลงพื้นที่สถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4) จัดทำรายงานวิชาการกลุ่ม เรื่อง แนวทางการดำเนินนโยบายการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และดูงานสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน ณ สวรรค์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีแฮปเซ็นเตอร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
Meeting room

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4 ลงพื้นที่สถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4) จัดทำรายงานวิชาการกลุ่ม เรื่อง แนวทางการดำเนินนโยบายการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และดูงานสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน ณ สวรรค์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีแฮปเซ็นเตอร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4 ลงพื้นที่สถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ญดา ถาวร(หัวหน้าหมู่นกยูง) ผู้บริหารในเครือบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และนายภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ โดยมี พล.อ.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุุ่ม และนางสาวปุญชนิกา ช่วยนุกิจ อาจารย์ผู้ช่วย ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ร่วมดูงานในครั้งนี้ด้วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานโดย คุณธัญพร ดังตราชู (บรรณาธิการบริหารออนไลน์นิวส์ )

คุณไชยอนันต์ ดลชัยกรร์สกุล (บรรณาธิการซีทีนิวส์สเตชั่น)

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...