CATEGORY / ARTICLE
แชร์

คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4

29 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4 ลงพื้นที่สถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4) จัดทำรายงานวิชาการกลุ่ม เรื่อง แนวทางการดำเนินนโยบายการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และดูงานสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน ณ สวรรค์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีแฮปเซ็นเตอร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
Meeting room

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4 ลงพื้นที่สถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4) จัดทำรายงานวิชาการกลุ่ม เรื่อง แนวทางการดำเนินนโยบายการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และดูงานสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน ณ สวรรค์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีแฮปเซ็นเตอร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4 ลงพื้นที่สถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ญดา ถาวร(หัวหน้าหมู่นกยูง) ผู้บริหารในเครือบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และนายภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ โดยมี พล.อ.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุุ่ม และนางสาวปุญชนิกา ช่วยนุกิจ อาจารย์ผู้ช่วย ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ร่วมดูงานในครั้งนี้ด้วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานโดย คุณธัญพร ดังตราชู (บรรณาธิการบริหารออนไลน์นิวส์ )

คุณไชยอนันต์ ดลชัยกรร์สกุล (บรรณาธิการซีทีนิวส์สเตชั่น)

บทความที่คุณอาจสนใจ
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...
Congratulations
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สามารถก้าว...
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...