CATEGORY / ARTICLE
แชร์

คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4

29 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4 ลงพื้นที่สถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4) จัดทำรายงานวิชาการกลุ่ม เรื่อง แนวทางการดำเนินนโยบายการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และดูงานสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน ณ สวรรค์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีแฮปเซ็นเตอร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
Meeting room

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4 ลงพื้นที่สถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4) จัดทำรายงานวิชาการกลุ่ม เรื่อง แนวทางการดำเนินนโยบายการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และดูงานสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน ณ สวรรค์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีแฮปเซ็นเตอร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 คณะนักศึกษากลุ่มวิชาการสังคมจิตวิทยา 3 สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 4 ลงพื้นที่สถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ญดา ถาวร(หัวหน้าหมู่นกยูง) ผู้บริหารในเครือบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และนายภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ โดยมี พล.อ.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุุ่ม และนางสาวปุญชนิกา ช่วยนุกิจ อาจารย์ผู้ช่วย ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ร่วมดูงานในครั้งนี้ด้วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานโดย คุณธัญพร ดังตราชู (บรรณาธิการบริหารออนไลน์นิวส์ )

คุณไชยอนันต์ ดลชัยกรร์สกุล (บรรณาธิการซีทีนิวส์สเตชั่น)

บทความที่คุณอาจสนใจ
Group of people showing a signage
อบต.ต้นโพธิ์ จ.สิงห์บุรี ศึกษาดูงาน สวรรค์-อินเตอร์เนชั่นแนล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566- คณะองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี 130 คน เข้าศึกษาแนวทางฟื้นฟ...
Phufa Enterprise Executives getting interviewed by the Press
เปิดตัวยิ่งใหญ่ สวรรค์-อินเตอร์เนชั่นแนล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในเครือ"ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์"

โพสต์เมื่อ 16 มีนาคม 2566

16 มีนาคม 2566 “ก้องหล้า ภูวดลอานนท์” บิ๊กบอส ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ เปิดตัวสาขาสอง “สวรรค์ - อินเต...
executive explain addiction treatment
ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ศูนย์บำบัดยาเสพติดเอกชน ร่วมงานไทยเที่ยวไทย สร้างความตระหนักรู้ด้านปัญหายาเสพติดและการฟื้นฟู

โพสต์เมื่อ 02 มีนาคม 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...