CATEGORY / ARTICLE
แชร์

ดร.ญดา ถาวร (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

04 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร( CEO ) บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมกับ คณะ (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4) ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Meeting room

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร( CEO )

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ เข้าร่วมการประชุมกับ คณะ (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4) ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570)

แนวทางการเลิกยาเสพติดที่ถูกต้องไม่ได้จบลงเพียงแค่การทำให้ผู้ติดสารเสพติดสร่างยา (ล้างสารเสพติดออกจากร่างกาย) แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพด้วยโปรแกรมการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้สมองและร่างกายจำสารเสพติด ผู้เสพเข้าใจยอมรับและเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ยอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ และครอบครัวรับรู้และเข้าใจปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือในการกำจัดปัญหาต้นตอของการที่สมาชิกในครอบครัวใช้เป็นเหตุผลในการเสพยาเสพติด

โดย นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

ได้กล่าวเน้นย้ำว่า “การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติดด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา นับเป็นการวางรากฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาวให้กับกลุ่มประชากรของประเทศ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้บรรจุเป็นนโยบายการป้องกันยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง

ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บทความที่คุณอาจสนใจ
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...
Congratulations
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สามารถก้าว...
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...