CATEGORY / ARTICLE
แชร์

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หลักเกณฑ์แนวทางการควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน

04 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน
exchange-of-meeting-medical facility

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หลักเกณฑ์แนวทางการควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ , คุณบรรจงจิตต์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟู , คุณวรพจน์ ธรรมสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการฟื้น ฟูประจำศูนย์ Phufa Resthome และ คุณไพโรจน์ สุขเกิด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟูประจำศูนย์ Sahwan Internatonal rehab center เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หลักเกณฑ์แนวทางการควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน

พร้อมทั้งเข้าร่วม บรรยายพิเศษ “นโยบาย การขับเคลื่อนงานยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ ” โดยมี นายแพทย์อังกูร ภัทรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา สบยช. เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษา

และฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “นโยบาย เป้าหมายและความคาดหวังการพัฒนาของสถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาล ยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน จากทุกภูมิภาค รวมจำนวน 30 คน

บทความที่คุณอาจสนใจ
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...
Congratulations
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สามารถก้าว...
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...