CATEGORY / ARTICLE
แชร์

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หลักเกณฑ์แนวทางการควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน

04 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน
exchange-of-meeting-medical facility

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หลักเกณฑ์แนวทางการควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ , คุณบรรจงจิตต์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟู , คุณวรพจน์ ธรรมสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการฟื้น ฟูประจำศูนย์ Phufa Resthome และ คุณไพโรจน์ สุขเกิด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟูประจำศูนย์ Sahwan Internatonal rehab center เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หลักเกณฑ์แนวทางการควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน

พร้อมทั้งเข้าร่วม บรรยายพิเศษ “นโยบาย การขับเคลื่อนงานยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ ” โดยมี นายแพทย์อังกูร ภัทรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา สบยช. เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษา

และฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “นโยบาย เป้าหมายและความคาดหวังการพัฒนาของสถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาล ยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน จากทุกภูมิภาค รวมจำนวน 30 คน

บทความที่คุณอาจสนใจ
 Ohlhoff Recovery - management team
ผู้ประกอบการไทยเก่ง! ดึง ตปท.ส่งผู้ป่วยรักษายาเสพติดในไทย Ohlhoff Recovery Programs ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สหรัฐอเมริกา

โพสต์เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566

Phufa Enterprise official visit at Ohlhoff Recovery Programs San Francisco, California USA. ผู้ประก...
EXECUTIVE -PHUFA ENTERPRISE - SME D BANK
“ภูฟ้า” พลิกโฉมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด SME D Bank เติมเต็มศักยภาพ ส่ง SME D Coach ยกระดับสู่ความยั่งยืน

โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2566

“ภูฟ้า” พลิกโฉมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด สร้างมิติใหม่ดูแลด้วยรัก บริการจากหัวใจ SME D Ban...
Phupa Phuwadonanon - expert
ผู้เชี่ยวชาญเตือน ยาเสพติด “ Happy water ” อันตรายถึงชีวิต

โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2566

ผู้เชี่ยวชาญเตือน ยาเสพติด “ Happy water ” อันตรายถึงชีวิต ผู้เชี่ยวชาญบำบัดยาเสพติด เตือนวัยรุ่นแ...