CATEGORY / ARTICLE
แชร์

งานวันเกิดท่านประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

25 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณก้องหล้า ภูวดลอานนท์ (ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) โยได้จัดพิธีทำบุญ และได้นิมนต์พระสงฆ์ พร้อมจัดทำบุญเลี้ยงพระจากวัดบัวแก้ว จำนวน 9 รูป เข้าเจริญพระพุทธมนต์ ภายในบริษัทฯ
Celebration

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณก้องหล้า ภูวดลอานนท์ (ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) โดยจัดพิธีทำบุญ และได้นิมนต์พระสงฆ์ พร้อมจัดทำบุญเลี้ยงพระจากวัดบัวแก้ว จำนวน 9 รูป เข้าเจริญพระพุทธมนต์ ภายในบริษัทฯ

งานทำบุญวันเกิดในครั้งนี้ คุณก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ประธานคณะกรรมการ บริษัทฯ พร้อมด้วยดร.ญดา ถาวร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และ คุณภูผา ภูวดลอานนท์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ร่วมงานทำบุญ ณ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

หลังจบพิธีทางศาสนา คุณก้องหล้า ภูวดลอานนท์ (ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ) ได้อวยพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานทำบุญในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการจัดเลี้ยงอาหารเที่ยง พร้อมขนมให้กับพนักงานบริษัทฯ ทุกท่านอีกด้วย

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...