CATEGORY / ARTICLE
แชร์

อบต.ต้นโพธิ์ จ.สิงห์บุรี ศึกษาดูงาน สวรรค์-อินเตอร์เนชั่นแนล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

17 มีนาคม 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566- คณะองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี 130 คน เข้าศึกษาแนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ “Sahwan International Rehab Center” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Group of people showing a signage

วันที่ 17 มีนาคม 2566- คณะองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี 130 คน เข้าศึกษาแนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ “Sahwan International Rehab Center” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ชาวตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี ต่างให้ความสนใจรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “Sahwan International Rehab Center” ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยการบรรยายถูกจัดแบ่งเป็น 5 ฐานความรู้ประกอบด้วย 1.ฐานกีฬา 2.ฐานโภชนาการ 3.ฐานกิจกรรม 4.ฐานจิตวิทยา 5.ฐานสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง และเข้าใจในแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯที่เกิดประสิทธิภาพอย่างจริง จนทำให้ผู้เข้ารับบริการฯไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีกดให้หมดไปจากท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ ให้ตรงจุดมากที่สุด


คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวอธิบายว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯของ“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในแนวทางการเลิกยาเสพติด และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้รับบริการฯให้สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดและไม่เกิดความทรมาณ รวมทั้ง “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ยังจัดทำโครงการ “ให้ชีวิตใหม่” ที่ให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิต ทั้งตัวผู้ติดยาเสพติดเองและครอบครัวผู้ติดยาเสพติดอีกด้วยผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ ให้ตรงจุดมากที่สุด


“ในภาวะที่สัญญาณอันตรายของสภาวะผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทยเริ่มรุนแรงขึ้น การจัดทำโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาได้จริง หรือทำได้จริง นำไปสู่เป้าหมาย “ส่งคนรัก..กลับสู่ครอบครัว” สร้างคนดีแก่สังคมและแผ่นดิน และที่สำคัญยังเป็นแนวทางของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ที่แทบจะกล่าวได้ว่าผู้เคยติดยาไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีกเลย” กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวเสริม
คุณสุริโย นุวรรณโณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ กล่าวว่า การเข้าเรียนรู้และเยี่ยมชมแนวทางการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ผู้นำชุมชนทุกฝ่ายหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ อาทิ โรงพยาบาลตำบล (รพ.สต.) และอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ ให้ตรงจุดมากที่สุด


คุณสุริโย นุวรรณโณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ กล่าวว่า การเข้าเรียนรู้และเยี่ยมชมแนวทางการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ผู้นำชุมชนทุกฝ่ายหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ อาทิ โรงพยาบาลตำบล (รพ.สต.) และอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ ให้ตรงจุดมากที่สุด

บทความที่คุณอาจสนใจ
Congratulations
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สามารถก้าว...
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...