CATEGORY / ARTICLE
แชร์

อบต.ต้นโพธิ์ จ.สิงห์บุรี ศึกษาดูงาน สวรรค์-อินเตอร์เนชั่นแนล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

17 มีนาคม 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566- คณะองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี 130 คน เข้าศึกษาแนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ “Sahwan International Rehab Center” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Group of people showing a signage

วันที่ 17 มีนาคม 2566- คณะองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี 130 คน เข้าศึกษาแนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ “Sahwan International Rehab Center” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ชาวตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี ต่างให้ความสนใจรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “Sahwan International Rehab Center” ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยการบรรยายถูกจัดแบ่งเป็น 5 ฐานความรู้ประกอบด้วย 1.ฐานกีฬา 2.ฐานโภชนาการ 3.ฐานกิจกรรม 4.ฐานจิตวิทยา 5.ฐานสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง และเข้าใจในแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯที่เกิดประสิทธิภาพอย่างจริง จนทำให้ผู้เข้ารับบริการฯไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีกดให้หมดไปจากท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ ให้ตรงจุดมากที่สุด


คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวอธิบายว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯของ“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในแนวทางการเลิกยาเสพติด และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้รับบริการฯให้สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดและไม่เกิดความทรมาณ รวมทั้ง “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ยังจัดทำโครงการ “ให้ชีวิตใหม่” ที่ให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิต ทั้งตัวผู้ติดยาเสพติดเองและครอบครัวผู้ติดยาเสพติดอีกด้วยผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ ให้ตรงจุดมากที่สุด


“ในภาวะที่สัญญาณอันตรายของสภาวะผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทยเริ่มรุนแรงขึ้น การจัดทำโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาได้จริง หรือทำได้จริง นำไปสู่เป้าหมาย “ส่งคนรัก..กลับสู่ครอบครัว” สร้างคนดีแก่สังคมและแผ่นดิน และที่สำคัญยังเป็นแนวทางของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ที่แทบจะกล่าวได้ว่าผู้เคยติดยาไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีกเลย” กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวเสริม
คุณสุริโย นุวรรณโณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ กล่าวว่า การเข้าเรียนรู้และเยี่ยมชมแนวทางการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ผู้นำชุมชนทุกฝ่ายหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ อาทิ โรงพยาบาลตำบล (รพ.สต.) และอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ ให้ตรงจุดมากที่สุด


คุณสุริโย นุวรรณโณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ กล่าวว่า การเข้าเรียนรู้และเยี่ยมชมแนวทางการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ผู้นำชุมชนทุกฝ่ายหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ อาทิ โรงพยาบาลตำบล (รพ.สต.) และอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธ์ ให้ตรงจุดมากที่สุด

บทความที่คุณอาจสนใจ
 Ohlhoff Recovery - management team
Phufa Enterprise official visit at Ohlhoff Recovery Programs San Francisco, California USA.

โพสต์เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 18 พฤษาคม 2566 คุณก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าท...
EXECUTIVE -PHUFA ENTERPRISE - SME D BANK
“ภูฟ้า” พลิกโฉมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด SME D Bank เติมเต็มศักยภาพ ส่ง SME D Coach ยกระดับสู่ความยั่งยืน

โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2566

“ภูฟ้า” พลิกโฉมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด สร้างมิติใหม่ดูแลด้วยรัก บริการจากหัวใจ SME D Ban...
Phupa Phuwadonanon - expert
ผู้เชี่ยวชาญเตือน ยาเสพติด “ Happy water ” อันตรายถึงชีวิต

โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2566

ผู้เชี่ยวชาญเตือน ยาเสพติด “ Happy water ” อันตรายถึงชีวิต ผู้เชี่ยวชาญบำบัดยาเสพติด เตือนวัยรุ่นแ...