CATEGORY / ARTICLE
แชร์

เทศกาลสงกรานต์ 2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

12 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ท่านประธานก้องหล้า ภูวดลอานนท์ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้ง ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร( CEO ) และ คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ 2566 คณะผู้บริหาร บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
Management Team

ท่านประธานก้องหล้า ภูวดลอานนท์ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปพร้อมทั้ง ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร( CEO )

และ คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ 2566คณะผู้บริหาร บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด

กล่าวอวยพร ให้แก่พนักงานเพื่อความเป็นศิริมงคล สำหรับกิจกรรม รดน้ำดำหัว

ขอพรผู้ใหญ่ ในเทศกาลสงรานต์ ปี พ.ศ.2566

ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ได้มีโอกาสพบปะและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

ที่ถือปฏิบัติในวันปีใหม่ไทย สวดใส่ชุดผ้าไทยบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขรอยยิ้มและความประทับใจ

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...