CATEGORY / ARTICLE
แชร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. ) เยี่ยมชม บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

19 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. ) เยี่ยมชม บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
stock market at Phufa Resthome

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. ) เยี่ยมชม บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ท่านประธานก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ประธานกรรมการบริหาร

ท่านดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร( CEO ) และ คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณกันตพนธ์ แก้วมณี รองกรรมการผู้จัดการ , ผอ.บรรจงจิตต์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟู

, คุณปัณณ์ธารี สกุลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการเข้ารับบริการ , ดร.พลภฤต เรืองจรัส ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์และการเข้ารับบริการ

คุณปิยะรัชต์ สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ บริษัท S14 แอดไวเซอรี่ จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. )

คุณภัทรมน พิธุพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ คุณณัฐพร ยืนยงพิสิฐ ฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “Phufa Resthome” ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯของบริษัท โดยการบรรยายถูกจัดแบ่งเป็น 5 ฐานความรู้ประกอบด้วย 1.ฐานกีฬา 2.ฐานโภชนาการ 3.ฐานกิจกรรม 4.ฐานจิตวิทยา 5.ฐานสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง และเข้าใจในแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯที่เกิดประสิทธิภาพอย่างจริง จนทำให้ผู้เข้ารับบริการฯไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติด รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ณ สำนักงานใหญ่ ซอยนิมิตรใหม่ 21 เขตคลองสามวา 10510 กรุงเทพมหานครเบอร์โทร 063-908-2999

ณ สำนักงานใหญ่ ซอยนิมิตรใหม่ 21 เขตคลองสามวา 10510

กรุงเทพมหานครเบอร์โทร 063-908-2999

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...