CATEGORY / ARTICLE
แชร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. ) เยี่ยมชม บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

19 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. ) เยี่ยมชม บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
stock market at Phufa Resthome

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. ) เยี่ยมชม บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ท่านประธานก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ประธานกรรมการบริหาร

ท่านดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร( CEO ) และ คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณกันตพนธ์ แก้วมณี รองกรรมการผู้จัดการ , ผอ.บรรจงจิตต์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟู

, คุณปัณณ์ธารี สกุลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการเข้ารับบริการ , ดร.พลภฤต เรืองจรัส ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์และการเข้ารับบริการ

คุณปิยะรัชต์ สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ บริษัท S14 แอดไวเซอรี่ จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. )

คุณภัทรมน พิธุพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ คุณณัฐพร ยืนยงพิสิฐ ฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “Phufa Resthome” ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯของบริษัท โดยการบรรยายถูกจัดแบ่งเป็น 5 ฐานความรู้ประกอบด้วย 1.ฐานกีฬา 2.ฐานโภชนาการ 3.ฐานกิจกรรม 4.ฐานจิตวิทยา 5.ฐานสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง และเข้าใจในแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯที่เกิดประสิทธิภาพอย่างจริง จนทำให้ผู้เข้ารับบริการฯไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติด รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ณ สำนักงานใหญ่ ซอยนิมิตรใหม่ 21 เขตคลองสามวา 10510 กรุงเทพมหานครเบอร์โทร 063-908-2999

ณ สำนักงานใหญ่ ซอยนิมิตรใหม่ 21 เขตคลองสามวา 10510

กรุงเทพมหานครเบอร์โทร 063-908-2999

บทความที่คุณอาจสนใจ
“ภูฟ้า เอนเตอร์ไพรส์ รวมพลังฅนไทยห่างไกลยาเสพติด”
“ภูฟ้า เอนเตอร์ไพรส์ รวมพลังฅนไทยห่างไกลยาเสพติด”

โพสต์เมื่อ 26 มิถุนายน 2567

“ภูฟ้า เอนเตอร์ไพรส์” จัดงานรวมพลังชาวคลองสามวา เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2567 ภายใต้งาน “ภ...
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เยี่ยมชมกิจการ
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เยี่ยมชมกิจการ

โพสต์เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ศูนย์เลิกยาเสพติดอย่างปลอดภัย โดย ดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ และ...
Phufa Enterprise - TNN24
ให้สัมภาษณ์รายการคิดเพื่อชาติ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (True Vision 784)

โพสต์เมื่อ 09 พฤษภาคม 2567

บันทึกรายการ “คิดเพื่อชาติ” ตอน “ยาเสพติดตัวร้ายทำลายชาติ" วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.ก้องหล้า ภูวดลอา...