CATEGORY / ARTICLE
แชร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. ) เยี่ยมชม บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

19 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. ) เยี่ยมชม บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
stock market at Phufa Resthome

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. ) เยี่ยมชม บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ท่านประธานก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ประธานกรรมการบริหาร

ท่านดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร( CEO ) และ คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณกันตพนธ์ แก้วมณี รองกรรมการผู้จัดการ , ผอ.บรรจงจิตต์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟู

, คุณปัณณ์ธารี สกุลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการเข้ารับบริการ , ดร.พลภฤต เรืองจรัส ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์และการเข้ารับบริการ

คุณปิยะรัชต์ สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ บริษัท S14 แอดไวเซอรี่ จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท. )

คุณภัทรมน พิธุพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ คุณณัฐพร ยืนยงพิสิฐ ฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “Phufa Resthome” ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯของบริษัท โดยการบรรยายถูกจัดแบ่งเป็น 5 ฐานความรู้ประกอบด้วย 1.ฐานกีฬา 2.ฐานโภชนาการ 3.ฐานกิจกรรม 4.ฐานจิตวิทยา 5.ฐานสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง และเข้าใจในแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯที่เกิดประสิทธิภาพอย่างจริง จนทำให้ผู้เข้ารับบริการฯไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติด รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ณ สำนักงานใหญ่ ซอยนิมิตรใหม่ 21 เขตคลองสามวา 10510 กรุงเทพมหานครเบอร์โทร 063-908-2999

ณ สำนักงานใหญ่ ซอยนิมิตรใหม่ 21 เขตคลองสามวา 10510

กรุงเทพมหานครเบอร์โทร 063-908-2999

บทความที่คุณอาจสนใจ
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...
Congratulations
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สามารถก้าว...
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...