CATEGORY / ARTICLE
แชร์

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเยาวชนนานาชาติ ( IYF ) สร้างกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

19 พฤษภาคม 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเยาวชนนานาชาติ ( IYF ) สร้างกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเยาวชนนานาชาติ ( IYF ) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Culture Concert ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การบรรเลงดนตรีระดับโลก ละครเพลง และการประกวดการเต้น วัฒนธรรมเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ
 Group of people showing

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเยาวชนนานาชาติ ( IYF ) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Culture Concert

ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การบรรเลงดนตรีระดับโลก ละครเพลง และการประกวดการเต้น วัฒนธรรมเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพด้านการ แสดงวัฒนธรรม ส่งเสริมพลังของเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม สร้างประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงจิตใจผ่านดนตรี แสดงทัศนคติผ่านการใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติเพื่อเปิดโลกทัศน์สู่ระดับสากล สามารถปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างทัศนคติ สร้างจิตสารณะและการทำเพื่อผู้อื่นแก่เยาวชนไทย

คุณอรุณ ปานประทีป ( ผู้ปกครองมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ) สนใจกระบวนการรักษา ของ ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหา เยาวชนที่มีปัญหาต่างๆ เช่น ติดเกมส์ ติดยาเสพติด introvert ฯลฯ และไม่สามารถเข้าเรียนตามโรงเรียนปกติ โดย ทางมูลนิธิ มีผู้เชี่ยวชาญนักจิตวิทยา คุณครู นักกิจกรรม ภายใต้โครงการชื่อว่า hilling mind คอยดูแลเยาวชนปรับสภาพจิตใจ และปรับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ให้มีระเบียบวินัย และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิในด้านต่าง ๆ

คุณอรุณ ปานประทีป กล่าวเสริมอีกว่า ทางมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ได้จัดกิจกรรมตลอดทุกเดือน ยินดีให้ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ไปเข้าร่วมกิจกรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญไปให้รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชน

บทความที่คุณอาจสนใจ
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...
Congratulations
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สามารถก้าว...
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...