CATEGORY / ARTICLE
แชร์

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเยาวชนนานาชาติ ( IYF ) สร้างกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

19 พฤษภาคม 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเยาวชนนานาชาติ ( IYF ) สร้างกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเยาวชนนานาชาติ ( IYF ) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Culture Concert ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การบรรเลงดนตรีระดับโลก ละครเพลง และการประกวดการเต้น วัฒนธรรมเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ
 Group of people showing

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเยาวชนนานาชาติ ( IYF ) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Culture Concert

ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การบรรเลงดนตรีระดับโลก ละครเพลง และการประกวดการเต้น วัฒนธรรมเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพด้านการ แสดงวัฒนธรรม ส่งเสริมพลังของเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม สร้างประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงจิตใจผ่านดนตรี แสดงทัศนคติผ่านการใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติเพื่อเปิดโลกทัศน์สู่ระดับสากล สามารถปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างทัศนคติ สร้างจิตสารณะและการทำเพื่อผู้อื่นแก่เยาวชนไทย

คุณอรุณ ปานประทีป ( ผู้ปกครองมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ) สนใจกระบวนการรักษา ของ ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหา เยาวชนที่มีปัญหาต่างๆ เช่น ติดเกมส์ ติดยาเสพติด introvert ฯลฯ และไม่สามารถเข้าเรียนตามโรงเรียนปกติ โดย ทางมูลนิธิ มีผู้เชี่ยวชาญนักจิตวิทยา คุณครู นักกิจกรรม ภายใต้โครงการชื่อว่า hilling mind คอยดูแลเยาวชนปรับสภาพจิตใจ และปรับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ให้มีระเบียบวินัย และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิในด้านต่าง ๆ

คุณอรุณ ปานประทีป กล่าวเสริมอีกว่า ทางมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ได้จัดกิจกรรมตลอดทุกเดือน ยินดีให้ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ไปเข้าร่วมกิจกรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญไปให้รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชน

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...