CATEGORY / ARTICLE
แชร์

“ภูฟ้า” พลิกโฉมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด SME D Bank เติมเต็มศักยภาพ ส่ง SME D Coach ยกระดับสู่ความยั่งยืน

12 พฤษภาคม 2566

“ภูฟ้า” พลิกโฉมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด สร้างมิติใหม่ดูแลด้วยรัก บริการจากหัวใจ SME D Bank เติมเต็มศักยภาพ ส่ง SME D Coach ยกระดับสู่ความยั่งยืน
EXECUTIVE -PHUFA ENTERPRISE - SME D BANK

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 รายการ SME D BANK

SME D Bank สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เซ็นเตอร์ โดย ท่านประธานก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร( CEO ) คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผ่านรายการ Top Thai พิธีกรดำเนินรายการ คุณเข็ม กฤตธีรา อินพรวิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณกันตพนธ์ แก้วมณี รองกรรมการผู้จัดการ-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ SME D Bank โดยคุณอุทัย ศุภโชคพาณิชย์ ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิตกรรมเพื่อสังคม , คุณธนคม มณีวัฒนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เลิกยาเสพติด สวรรค์-อินเตอร์ เนชั่นแนล รีแฮป เซ็นเตอร์

จุดเริ่มต้น บจก.ภูฟ้าฯ บุกเบิกโดย “คุณก้องหล้า ภูวดลอานนท์” ประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ซึ่งในเวลานั้น เป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง ที่ให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างยิ่ง เพราะมักมีแฟนคลับรายการวิทยุที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ บอกเล่าปัญหาบุตรหลานติดยา แล้วไม่รู้จะไปพึ่งใคร จนกลายเป็นจุดเริ่ม ที่รับบุตรหลานแฟนคลับมาช่วยรักษาเบื้องต้นใช้พื้นที่ทำงานตัวเองเป็นสถานบำบัด รวมถึง ทีมงานเจ้าหน้าที่แสง เสียง ช่างตัดต่อ โปรดิวเซอร์ แม่บ้าน รปภ. มาช่วยทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ไม่ได้คิดเชิงธุรกิจแม้แต่น้อย

หลังเริ่มช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของแฟนคลับ ทำให้มีผู้ติดต่อขอรับการบำบัดฟื้นฟูเลิกสารเสพติดมากขึ้นเรื่อย ๆ และยิ่งเมื่อรับดูแลมากขึ้น ทำให้เข้าใจหัวอกผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวผู้ป่วยที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาการติดยาได้ชัดเจน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งกิจการ บจก.ภูฟ้าฯ เมื่อปี 2545 ดำเนินธุรกิจศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดที่มีมาตรฐานระดับมืออาชีพ ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการ โปรแกรมรักษาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และที่สำคัญ เป็นการดูแลบำบัดฟื้นฟู ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเปิดสาขาแรกที่กรุงเทพฯ จำนวน 18 ห้อง

“คนทั่วไปจะติดภาพว่า การรักษาผู้ติดยา ต้องให้อาเจียนเอาสารเสพติดออกจากร่างกายผู้ป่วยแต่ในความเป็นจริง การรักษาที่ได้ผลดีที่สุด คือ ต้องช่วยให้ผู้ป่วยปรับทัศนคติ อยากกลับมามีความสุขกับชีวิตประจำวันที่ไม่ต้องพึ่งความจริงปลอมด้วยการเสพยา ดังนั้น การบำบัดฟื้นฟูของภูฟ้าฯ จึงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ โดยทีมผู้ชำนาญ ทั้งแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด เทรนเนอร์ ที่พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่ เหมือนญาติมิตรของตัวเอง”

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลเสริมว่า ขั้นตอนการบำบัดฟื้นฟู เริ่มจากคัดกรอง เพื่อให้รู้ถึงต้นเหตุแห่งปัญหา ซึ่งแทบทั้งหมดต้นตอเกิดจากครอบครัว เมื่อรู้ถึงปัญหาแล้ว จะออกแบบโปรแกรมรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ระยะเวลารักษาอย่างต่ำ 4 สัปดาห์ ถึงสูงสุดไม่เกิน 16 สัปดาห์ ผู้ป่วย 1 คนจะต้องมีทีมคอยประกบดูแลอย่างใกล้ชิด 2.5 คนทั้งนี้ จะรับเฉพาะผู้ป่วยที่ยังไม่ถึงขั้นเข้าห้อง ICU เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือที่รองรับให้บริการได้

เนื่องจากการบำบัดฟื้นฟูของภูฟ้าฯ จะดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ สถานที่จึงมีความสำคัญ ถูกออกแบบให้สวยงาม เงียบสงบ เป็นส่วนตัว ผู้เข้ารับการรักษารู้สึกอบอุ่น สบายใจ ช่วยสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวอันเป็นที่รักอีกครั้ง

“เรามีความตั้งใจฟื้นฟูสุขภาพกาย ใจ ความคิด จิตสำนึก เปิดโลกทัศน์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพิ่มวิสัยทัศน์ สอนให้เข้าใจชีวิตหลักการใช้ชีวิต ให้รู้พิษภัยยาเสพติด ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ให้มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นและบุพการี เพื่อก้าวออกไปใช้ชีวิตเป็นคนดีของสังคม โดยไม่หันกลับมาพึ่งยาเสพติดอีก ภายในหลักคิดที่ว่า สิ่งที่ตรงข้ามกับการใช้สารเสพติดมิใช่การสร่างยา แต่คือความสัมพันธ์ที่อบอุ่นของสังคมแวดล้อม” ดร.ญดา ถาวรกล่าว

ด้วยโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ภูฟ้าฯ ประสบความสำเร็จเชิงธุรกิจ ได้การยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศสามารถขยายกิจการไปแล้วถึง 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ (ภูฟ้าเรสท์โฮม) , หัวหิน (สวรรค์ - อินเตอร์เนชั่นแนล รีแฮป เซ็นเตอร์) และเชียงราย (ภูตะวันเรสท์โฮม) ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสนับสนุน คือ ได้รับเงินทุนขยายกิจการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank นอกจากนั้น ยังให้การสนับสนุน นำผู้เชี่ยวชาญ คือ คุณกันตพนธ์ แก้วมณี อดีตผู้บริหาร SME D Bank ไปทำหน้าที่ SME D Coach ช่วยให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยเฉพาะด้านมาตรฐานบัญชี เติมเต็มให้ธุรกิจสามารถเติบโตสู่ความยั่งยืน มีระบบบริหารจัดการ กำกับควบคุมภายในอย่างมืออาชีพภายใต้หลักกำกับดูแลบริษัทที่ดี(GoodCorporate Governance)

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ เผยว่าประเทศไทยมีผู้เสพยาเสพติดกว่า 2 ล้านคนเฉพาะปี 2565 มีผู้ต้องเข้ารับการบำบัดกว่า 1.2 แสนคนฉะนั้น ความต้องการศูนย์บำบัดฟื้นฟูที่มีมาตรฐานยังสูงมากแนวทางการทำงานของภูฟ้าฯ จะประสานกับโรงพยาบาลต่าง ๆที่ต้องการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อมารับการบำบัดฟื้นฟู และในอนาคต กำลังมีแผนก่อสร้างโรงพยาบาลรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยเฉพาะ เพื่อจะบริการผู้ป่วยได้ครบวงจรพร้อมกับวางแผนยกระดับจากบริษัทเพื่ิอสังคมไทย สู่การเป็นบริษัทมหาชนเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก โดยมี SME D Bank เป็นแรงสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

หากเป็นธุรกิจอื่นๆ ทั่วไป คงคาดหวังว่า อยากให้ลูกค้าเดิมจะกลับมาใช้บริการซ้ำต่อเนื่อง แต่สำหรับ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ความสำเร็จ คือ ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัด ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติด อีก สร้างความภาคภูมิใจว่า ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วย “ คืนคนรัก กลับสู่ครอบครัว” และสังคม อีกครั้ง

บทความที่คุณอาจสนใจ
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เยี่ยมชมกิจการ
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เยี่ยมชมกิจการ

โพสต์เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ศูนย์เลิกยาเสพติดอย่างปลอดภัย โดย ดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ และ...
Phufa Enterprise - TNN24
ให้สัมภาษณ์รายการคิดเพื่อชาติ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (True Vision 784)

โพสต์เมื่อ 09 พฤษภาคม 2567

บันทึกรายการ “คิดเพื่อชาติ” ตอน “ยาเสพติดตัวร้ายทำลายชาติ" วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.ก้องหล้า ภูวดลอา...
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...