CATEGORY / ARTICLE
แชร์

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ร่วมแสดงความคิดเห็น ในรายการ “คิดเพื่อชาติ" ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 True vision ช่อง 784

23 เมษายน 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในฐานะนักศึกษาหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่4 (สวปอ.มส. SML4) ร่วมแสดงความคิดเห็น ในรายการ “คิดเพื่อชาติ ตอน บำบัดยาเสพติด คืนคนรักสู่ครอบครัว” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 True vision ช่อง 784 เมื่อวันที่ 23 เมษายน โดยกล่าวอธิบายถึงความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย ทุกวันนี้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาอยู่ใกล้ชิดคนไทยทุกคน โดยที่หลายครอบครัวไม่มีโอกาสรับรู้หรือสังเกตเห็นว่าสมาชิกในครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การกล่าวโทษคนในครอบครัว หรือ การถูกลงโทษจากสังคม แต่อยู่ที่ความเข้าใจของคนในครอบครัว ต่อสมาชิกที่หลงผิดไปเสพยา และร่วมกันแสวงหาทางออก เพื่อนำสมาชิกที่ผ่านการบำบัดรักษากลับคืนครอบครัว
Dr.Yada -media-television program

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่4 (สวปอ.มส. SML4) ร่วมแสดงความคิดเห็น ในรายการ “คิดเพื่อชาติ ตอน บำบัดยาเสพติดคืนคนรักสู่ครอบครัว” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 True vision ช่อง 784 เมื่อวันที่ 23 เมษายน โดยกล่าวอธิบายถึงความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยว่า ทุกวันนี้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาอยู่ใกล้ชิดคนไทยทุกคน โดยที่หลายครอบครัวไม่มีโอกาสรับรู้หรือสังเกตเห็นว่าสมาชิกในครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การกล่าวโทษคนในครอบครัว หรือ การถูกลงโทษจากสังคม แต่อยู่ที่ความเข้าใจของคนในครอบครัวต่อสมาชิกที่หลงผิดไปเสพยา และร่วมกันแสวงหาทางออก เพื่อนำสมาชิกที่ผ่านการบำบัดรักษา กลับคืนครอบครัว

" ปัญหายาเสพติดเข้าใกล้สังคมคนไทยมาก สังเกตุได้จากวงจรยาเสพติดเข้ามาใกล้ชิดทุกคน แต่โดยมากหลายครอบครัว ไม่รู้ว่าสมาชิกในครอบครัวใช้สารเสพติด ทางที่ดีและจะแก้ปัญหาได้ถูกจัดถ้ารู้ว่าคนในครอบครัวติดยาเสพติด ก็คือครอบครัวต้องหาทางออกร่วมกัน หาสถานที่บำบัด ฟื้นฟู ครอบครัวไม่ควรปล่อยให้ที่ติดยาเสพติดแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยลำพัง”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดร.ญาดา ถาวร กล่าวอีกว่า แนวทางการเลิกยาเสพติดที่ถูกต้องไม่ได้จบลงเพียงแค่การทำให้ผู้ติดสารเสพติดสร่างยา (ล้างสารเสพติดออกจากร่างกาย) แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพด้วยโปรแกรมการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้สมองและร่างกายจำสารเสพติด ผู้เสพเข้าใจยอมรับและเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ยอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ และครอบครัวรับรู้และเข้าใจปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือในการกำจัดปัญหาต้นตอของการที่สมาชิกในครอบครัวใช้เป็นเหตุผลในการเสพยาเสพติด" ต้องปรับความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ด้วย Holistic และ Individual Life Program เพื่อให้ผู้ป่วยที่เสพยาก้าวออกไปใช้ชีวิตเป็นคนดีของสังคม โดยไม่หันกลับมาพึ่งยาเสพติด ภายในหลักคิดที่ว่า สิ่งที่ตรงข้ามกับการใช้สารเสพติดมิใช่การสร่างยา แต่คือความสัมพันธ์ที่อบอุ่นของสังคมแวดล้อม เราจึงควรช่วยกันทำทุกวิถีทางเพื่อคืนคนรักกลับครอบครัว”

คุณจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 กล่าวเสริมว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยมีผู้ที่ใช้สารยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น มีทั้งการสร้างปัญหาทางสังคม และปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยมองว่าปัญหาส่วนใหญ่เริ่มต้นจากครอบครัว แล้วค่อยขยายวางมาถึงระดับประเทศ ส่วนหนี่งเกิดจากสภาพสังคมการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป การมีโลกส่วนตัวมากขึ้น ทำให้การดูแลปฏิสัมพันธ์ดูแลกันภายในครอบครัวลดน้อยลง การจะหยุดยั้งการยาเสพติดแพร่กระจายของยาเสพติดในสังคมประเทศไทย จึงเป็นหน้าที่ทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน สร้างการบูรณาการ ระดมทุกสรรพกำลังทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงจัดวางงบประมาณและการวางแผนบริหารจัดการในด้านของสังคมอย่างเหมาะสม แต่ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างครอบครัวที่แข็งแรงอบอุ่น เพราะเหตุผลอันดับที่หนึ่งของคนติดยาเสพติดเกิดจากปัญหาภายในครอบครัว

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...