CATEGORY / ARTICLE
แชร์

“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” สร้างการตระหนักรู้ - ปัญหายาเสพติด
Group of people showing a showing like

ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร

เข้ารับฟังการสร้างการตระหนักรู้ - ปัญหายาเสพติด ต่างให้ความสนใจรับฟังคำบรรยายจากวิทยากร

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “Phufaresthome” ในเขตคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดย ผอ.บรรจงจิตต์ พันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟู เปิดการบรรยาย หัวข้อ " ทำอย่างไรไม่ให้ลูกหลานใช้สารเสพติด"

ถูกจัดแบ่งเป็น 5 ฐาน ความรู้ประกอบด้วย 1. ฐานกีฬา 2. ฐานกิจกรรม 3. ฐานจิตวิทยา 4. ฐานแพทย์แผนไทย 5. ฐานนันทนาการ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง และเข้าใจในแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯที่เกิดประสิทธิภาพอย่างจริง

จนทำให้ผู้เข้ารับบริการฯไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีกดให้หมดไปจากท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก

ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนเขตคลองสามวาให้ตรงจุดมากที่สุด

ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 เขตคลองสามวา

กล่าวชื่นชม" บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด " นำทีมโชว์ศักยภาพสถานบำบัด

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน มองเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการ

มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชมกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ

ความคิดเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้รับรู้ผลกระทบของยาเสพติดต่อความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

บทความที่คุณอาจสนใจ
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เยี่ยมชมกิจการ
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เยี่ยมชมกิจการ

โพสต์เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ศูนย์เลิกยาเสพติดอย่างปลอดภัย โดย ดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ และ...
Phufa Enterprise - TNN24
ให้สัมภาษณ์รายการคิดเพื่อชาติ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (True Vision 784)

โพสต์เมื่อ 09 พฤษภาคม 2567

บันทึกรายการ “คิดเพื่อชาติ” ตอน “ยาเสพติดตัวร้ายทำลายชาติ" วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.ก้องหล้า ภูวดลอา...
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...