CATEGORY / ARTICLE
แชร์

“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” สร้างการตระหนักรู้ - ปัญหายาเสพติด
Group of people showing a showing like

ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร

เข้ารับฟังการสร้างการตระหนักรู้ - ปัญหายาเสพติด ต่างให้ความสนใจรับฟังคำบรรยายจากวิทยากร

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “Phufaresthome” ในเขตคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดย ผอ.บรรจงจิตต์ พันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟู เปิดการบรรยาย หัวข้อ " ทำอย่างไรไม่ให้ลูกหลานใช้สารเสพติด"

ถูกจัดแบ่งเป็น 5 ฐาน ความรู้ประกอบด้วย 1. ฐานกีฬา 2. ฐานกิจกรรม 3. ฐานจิตวิทยา 4. ฐานแพทย์แผนไทย 5. ฐานนันทนาการ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง และเข้าใจในแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯที่เกิดประสิทธิภาพอย่างจริง

จนทำให้ผู้เข้ารับบริการฯไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีกดให้หมดไปจากท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก

ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนเขตคลองสามวาให้ตรงจุดมากที่สุด

ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 เขตคลองสามวา

กล่าวชื่นชม" บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด " นำทีมโชว์ศักยภาพสถานบำบัด

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน มองเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการ

มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชมกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ

ความคิดเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้รับรู้ผลกระทบของยาเสพติดต่อความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

บทความที่คุณอาจสนใจ
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...
Congratulations
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สามารถก้าว...
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...