CATEGORY / ARTICLE
แชร์

“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” สร้างการตระหนักรู้ - ปัญหายาเสพติด
Group of people showing a showing like

ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร

เข้ารับฟังการสร้างการตระหนักรู้ - ปัญหายาเสพติด ต่างให้ความสนใจรับฟังคำบรรยายจากวิทยากร

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “Phufaresthome” ในเขตคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดย ผอ.บรรจงจิตต์ พันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟู เปิดการบรรยาย หัวข้อ " ทำอย่างไรไม่ให้ลูกหลานใช้สารเสพติด"

ถูกจัดแบ่งเป็น 5 ฐาน ความรู้ประกอบด้วย 1. ฐานกีฬา 2. ฐานกิจกรรม 3. ฐานจิตวิทยา 4. ฐานแพทย์แผนไทย 5. ฐานนันทนาการ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายได้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง และเข้าใจในแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯที่เกิดประสิทธิภาพอย่างจริง

จนทำให้ผู้เข้ารับบริการฯไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีกดให้หมดไปจากท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเรียนรู้แนวคิดการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก

ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนเขตคลองสามวาให้ตรงจุดมากที่สุด

ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 เขตคลองสามวา

กล่าวชื่นชม" บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด " นำทีมโชว์ศักยภาพสถานบำบัด

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน มองเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการ

มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชมกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ

ความคิดเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้รับรู้ผลกระทบของยาเสพติดต่อความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...
Management Team
" ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ " บิ๊กบอส ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ นำทีมโชว์ศักยภาพสถานบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ตามคำเชิญจากสำนักเขตคลองสามวา

โพสต์เมื่อ 26 มิถุนายน 2566

“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” รับเชิญ “เขตคลองสามวา” ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566...