CATEGORY / ARTICLE
แชร์

โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ “ Phufa Resthome ” กรุงเทพมหานคร
group of people attending training

บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงาน "บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด "

เข้าร่วมการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์เชิงเพลิงที่เกิดขึ้นได้ โดยมีการอบรมเชิงทฤษฎี และการปฏิบัติจริงโดยทีมงานมืออาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ได้รับเกียรติจากหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การค้นหาผู้ประสบภัย รวมถึงสาธิตการดับเพลิงประเภทต่างๆ

การอบรมซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานภายในองค์กร

" ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ภูฟ้า เรทส์โฮม " นิมิตใหม่ 21 เสริมสร้างความรู้ ทักษะเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไข เนื่องจากความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินเป็นเรื่องสำคัญที่เรายึดถืออยู่เสมอ กิจกรรมนี้จะช่วยให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับเหตุการณ์เชิงเพลิง และการอพยพหนีไฟ ซึ่งนำไปสู่การป้องกันความเสี่ยง และลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในอนาคตเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉินให้แก่บุคลากรรวมถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการดับเพลิงอย่างถูกวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ในระหว่างกิจกรรม พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการดับเพลิงที่ถูกต้อง การใช้เครื่องมือดับเพลิง อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัย ในที่ทำงาน และวิธีการอพยพหนีไฟอย่างเป็นระบบ

ซึ่งส่งเสริมให้บรรยากาศในองค์กรมีความสามัคคี และร่วมมือกันเพื่อรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันยังสร้างแรงจูงใจให้พนักงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานตามนโยบายของ

" ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " ควบคุมอย่างมืออาชีพภายใต้หลักกำกับดูแลบริษัทที่ดี

บทความที่คุณอาจสนใจ
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...
Congratulations
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สามารถก้าว...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...