CATEGORY / ARTICLE
แชร์

โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ “ Phufa Resthome ” กรุงเทพมหานคร
group of people attending training

บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงาน "บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด "

เข้าร่วมการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์เชิงเพลิงที่เกิดขึ้นได้ โดยมีการอบรมเชิงทฤษฎี และการปฏิบัติจริงโดยทีมงานมืออาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ได้รับเกียรติจากหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การค้นหาผู้ประสบภัย รวมถึงสาธิตการดับเพลิงประเภทต่างๆ

การอบรมซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานภายในองค์กร

" ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ภูฟ้า เรทส์โฮม " นิมิตใหม่ 21 เสริมสร้างความรู้ ทักษะเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไข เนื่องจากความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินเป็นเรื่องสำคัญที่เรายึดถืออยู่เสมอ กิจกรรมนี้จะช่วยให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับเหตุการณ์เชิงเพลิง และการอพยพหนีไฟ ซึ่งนำไปสู่การป้องกันความเสี่ยง และลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในอนาคตเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉินให้แก่บุคลากรรวมถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการดับเพลิงอย่างถูกวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ในระหว่างกิจกรรม พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการดับเพลิงที่ถูกต้อง การใช้เครื่องมือดับเพลิง อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัย ในที่ทำงาน และวิธีการอพยพหนีไฟอย่างเป็นระบบ

ซึ่งส่งเสริมให้บรรยากาศในองค์กรมีความสามัคคี และร่วมมือกันเพื่อรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันยังสร้างแรงจูงใจให้พนักงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานตามนโยบายของ

" ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " ควบคุมอย่างมืออาชีพภายใต้หลักกำกับดูแลบริษัทที่ดี

บทความที่คุณอาจสนใจ
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...
Management Team
" ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ " บิ๊กบอส ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ นำทีมโชว์ศักยภาพสถานบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ตามคำเชิญจากสำนักเขตคลองสามวา

โพสต์เมื่อ 26 มิถุนายน 2566

“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” รับเชิญ “เขตคลองสามวา” ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566...