CATEGORY / ARTICLE
แชร์

โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ “ Phufa Resthome ” กรุงเทพมหานคร
group of people attending training

บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงาน "บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด "

เข้าร่วมการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์เชิงเพลิงที่เกิดขึ้นได้ โดยมีการอบรมเชิงทฤษฎี และการปฏิบัติจริงโดยทีมงานมืออาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ได้รับเกียรติจากหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การค้นหาผู้ประสบภัย รวมถึงสาธิตการดับเพลิงประเภทต่างๆ

การอบรมซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานภายในองค์กร

" ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ภูฟ้า เรทส์โฮม " นิมิตใหม่ 21 เสริมสร้างความรู้ ทักษะเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไข เนื่องจากความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินเป็นเรื่องสำคัญที่เรายึดถืออยู่เสมอ กิจกรรมนี้จะช่วยให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับเหตุการณ์เชิงเพลิง และการอพยพหนีไฟ ซึ่งนำไปสู่การป้องกันความเสี่ยง และลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในอนาคตเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉินให้แก่บุคลากรรวมถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการดับเพลิงอย่างถูกวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ในระหว่างกิจกรรม พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการดับเพลิงที่ถูกต้อง การใช้เครื่องมือดับเพลิง อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัย ในที่ทำงาน และวิธีการอพยพหนีไฟอย่างเป็นระบบ

ซึ่งส่งเสริมให้บรรยากาศในองค์กรมีความสามัคคี และร่วมมือกันเพื่อรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันยังสร้างแรงจูงใจให้พนักงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานตามนโยบายของ

" ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " ควบคุมอย่างมืออาชีพภายใต้หลักกำกับดูแลบริษัทที่ดี

บทความที่คุณอาจสนใจ
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เยี่ยมชมกิจการ
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เยี่ยมชมกิจการ

โพสต์เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ศูนย์เลิกยาเสพติดอย่างปลอดภัย โดย ดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ และ...
Phufa Enterprise - TNN24
ให้สัมภาษณ์รายการคิดเพื่อชาติ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (True Vision 784)

โพสต์เมื่อ 09 พฤษภาคม 2567

บันทึกรายการ “คิดเพื่อชาติ” ตอน “ยาเสพติดตัวร้ายทำลายชาติ" วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.ก้องหล้า ภูวดลอา...
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...