CATEGORY / ARTICLE
แชร์

ความคิดในแง่บวกกับการเลิกยาเสพติด

Sun Jul 03 2022

การให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการเลิกยาเสพติด ก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยคิดว่าตนเองจะต้องพบเจอกับความทุกข์ทรมานด้วยภาพการเลิกยาเสพติดที่ต้องใช้ยาเพื่ออาเจียน
2 men hugging among group therapy
a man sitting down chained with drugs
บทความที่คุณอาจสนใจ
a male patient consult with a therapist
บำบัดยาเสพติดใช้เวลานาน ทรมาน จริงหรือ ?
บำบัดยาเสพติดใช้เวลากี่วัน ? เป็นคำถามที่หลาย ๆ ท่านสงสัย บทความนี้จะมาเล่าถึงระยะเวลาที่ใช้โดยทั่วไปในการรักษา และทำไมภูฟ้าถึงใช้เวลาบําบัดยาเสพติดแค่ 15 วัน
Two person hold each other hands among others
4 ขั้นตอนโน้มน้าวใจ ทำอย่างไรให้คนไปบำบัดยาเสพติด
วิธีโน้มน้าวใจคนติดยาเริ่มต้นจากความเข้าใจและการไม่ผลักไสหรือต่อต้าน ภูฟ้าขอแนะนำ 4 ขั้นตอนโน้มน้าวใจ ทำอย่างไรให้คนไปบำบัดยาเสพติด เพื่อครอบครัว ญาติ และเพื่อน
Banner with blog title, Phufa and Sawan logo
สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิด เกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด
ติดต่อภูฟ้า เรสท์โฮมเพื่อขอรับคำปรึกษาการบำบัดยาเสพติดวิถีใหม่หรือนัดเข้าเยี่ยมชมสถานที่ 25 นิมิตใหม่ 21 ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510