CATEGORY / ARTICLE
แชร์

ความเป็นอยู่ของคนที่คุณรักภายใต้การดูแลของภูฟ้าเรสท์โฮม

Sun Jul 03 2022

สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยอาจจะเกิดความสงสัยคือ ความเป็นอยู่ในสถานบำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufa resthome) นั้นเป็นอย่างไรบ้าง
a group of people stretching
Phufa photo album CTA button
บทความที่คุณอาจสนใจ
a male patient consult with a therapist
บำบัดยาเสพติดใช้เวลานาน ทรมาน จริงหรือ ?
บำบัดยาเสพติดใช้เวลากี่วัน ? เป็นคำถามที่หลาย ๆ ท่านสงสัย บทความนี้จะมาเล่าถึงระยะเวลาที่ใช้โดยทั่วไปในการรักษา และทำไมภูฟ้าถึงใช้เวลาบําบัดยาเสพติดแค่ 15 วัน
Two person hold each other hands among others
4 ขั้นตอนโน้มน้าวใจ ทำอย่างไรให้คนไปบำบัดยาเสพติด
วิธีโน้มน้าวใจคนติดยาเริ่มต้นจากความเข้าใจและการไม่ผลักไสหรือต่อต้าน ภูฟ้าขอแนะนำ 4 ขั้นตอนโน้มน้าวใจ ทำอย่างไรให้คนไปบำบัดยาเสพติด เพื่อครอบครัว ญาติ และเพื่อน
Banner with blog title, Phufa and Sawan logo
สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิด เกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด
ติดต่อภูฟ้า เรสท์โฮมเพื่อขอรับคำปรึกษาการบำบัดยาเสพติดวิถีใหม่หรือนัดเข้าเยี่ยมชมสถานที่ 25 นิมิตใหม่ 21 ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510