CATEGORY / ARTICLE
แชร์

สมุนไพรถอนพิษยาเสพติดมีอะไรบ้าง ? ได้ผลจริงหรือ ?

Thu Oct 27 2022

สมุนไพรถอนพิษยาเสพติดมีอะไรบ้าง ข้อควรระวังคืออะไร สมุนไพรเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาอาการต่างๆของการติดยาเสพติดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะปลอดภัย 100 % ควรได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเลิกยาเสพติด
สมุนไพรถอนพิษยาเสพติด ได้จริงหรือ ?

4 สูตรสมุนไพรบำบัด ไอเดียเลิกเหล้าที่เห็นผลจริง. (2018). [Online]. Available from https://thaihealthycommunity.org/?p=9833 [accessed 25 September 2022]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2013). ยารางจืด บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ. [Online]. Available from https://pharmacy.su.ac.th/herbmed/drug/text/drug.php?drugID=72 [accessed 23 September 2022]

ดาริกา ใสงาม. (2021). แบบแผนการใช้พืชกระท่อมเป็นสารทดแทนในกลุ่มผู้ใช้เฮโรอีน ในจังหวัดสงขลา : การศึกษาระยะติดตามกลุ่มตัวอย่าง. [Online]. Available from https://cads.in.th/cads/media/upload/1621333008-Heroin%20final%20report.pdf [accessed 26 September 2022]

ปลาไหลเผือก ประโยชน์ดี ๆ สรรพคุณเด่น ๆ และข้อมูลงานวิจัย. (n.d.). [Online]. Available from https://www.disthai.com/16661536/ปลาไหลเผือก [accessed 23 September 2022]

ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์. (2017). ย่านางแดง: ใช้เป็นมีประโยชน์ต่อร่่างกาย [Online]. Available from https://web4.stou.ac.th/schools/healthsci/docs/10%20เสวนาผศ.พวงผกา%204%20ก.ย.60.pdf [accessed 25 September 2022]

ผู้จัดการออนไลน์. (2021). ข่าวจริง! รางจืด สามารถช่วยเลิกยาบ้าได้แบบไม่ทรมาน ไม่ลงแดง. [Online]. Available from https://mgronline.com/factcheck/detail/9640000109101 [accessed 23 September 2022]

พิมพ์ญาดา พวงชัยบดินทร์. (2019). ประสิทธิภาพของรางจืดและย่านางแดงต่อการลดปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือด. [Online]. Available from http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/123456789/2432/1/61312314.pdf [accessed 25 September 2022]

นายิกา เทพขุน และคณะ. (2015). รายงานวิจัยประสิทธิภาพของชารางจืดต่อการถอนพิษยาผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทยาบ้า ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี. [Online]. Available from https://tph.go.th/th/upload_research/result_research/2014/Research_6113600120121535.pdf [accessed 23 September 2022]

มนัญญา ไวอัมภา. (n.d.). การจัดการองค์ความรู้เรื่องยาสามรากในการบำบัดรักษาผู้เสพ/ติดยาเสพติด. [Online]. Available from https://www.gotoknow.org/posts/188286 [accessed 24 September 2022]

รางจืด สมุนไพรล้างพิษ ติดยา-ติดเหล้า ก็เอาอยู่ !. (2021). [Online]. Available from https://health.kapook.com/view202772.html [accessed 23 September 2022]

รายการรู้สู้โรค ไทยพีบีเอส. (2022). สมุนไพรบำบัดผู้ติดยาเสพติด. [Online]. Available from https://www.youtube.com/watch?v=FQm6odrtzu4 [accessed 24 September 2022]

สุชีรา มาไกวร์. (2020). วันต่อต้านยาเสพติดโลก : เยือนวัดถ้ำกระบอก กับ “สัจจะ”และสมุนไพร ที่ใช้บำบัดผู้ติดยามา 6 ทศวรรษ. [Online]. Available from https://www.bbc.com/thai/thailand-53177813 [accessed 25 September 2022]

สำนักข่าว Hfocus. (2021). เปิดความรู้ “ใบกระท่อม” กินดื่มอย่างไร ถูกกฎหมาย พร้อมสรรพคุณทางแพทย์แผนไทย. [Online]. Available from https://www.hfocus.org/content/2021/10/23548 [accessed 26 September 2022]

สำนักข่าว Hfocus. (2015). เรื่องของ “ยา” ในประวัติศาสตร์สุขภาพไทย. [Online]. Available from https://www.hfocus.org/content/2015/11/11195 [accessed 24 September 2022]

สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์. (2021). ตำรับยาพื้นบ้าน จาก “ใบกระท่อม” สรรพคุณเพียบ แก้ลงแดง ลดเบาหวาน. [Online]. Available from https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2181425 [accessed 26 September 2022]

สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน. (2018). นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 465 มกราคม 2561. [Online]. Available from https://books.google.co.th/books?id=tq9dDwAAQBAJ [accessed 24 September 2022]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2020). ย่านางแดง. [Online]. Available from https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1737&code_db=610010&code_type=01 [accessed 25 September 2022]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. (2022). รู้หรือไม่ พืชกระท่อมถูกปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว. [Online]. Available from https://sciplanet.org/content/9553 [accessed 26 September 2022]

วิทยา จายุพันธ์ และคณะ. (2020). ถอดบทเรียนการดำเนินงานชุมชนบำบัดและฟื้นฟูในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดพัทลุง. [Online]. Available from https://cads.in.th/cads/media/upload/1610418493-report-pattalung-final%20.pdf [accessed 24 September 2022]

อาบอบสมุนไพร. (1984). [Online]. Available from https://www.doctor.or.th/article/detail/6170 [accessed 25 September 2022]

เช็คว่าคนที่คุณรักเป็นผู้ป่วยยาเสพติดระดับใด
บทความที่คุณอาจสนใจ
เปิดสาเหตุสำคัญของการหันไปใช้ยาเสพติดและวิธีป้องกัน
อะไรคือสาเหตุสำคัญของการหันไปใช้ยาเสพติด
ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของการติดสารเสพติด 1. ความอยากรู้อยากลอง ทั้งการอยากลองด้วยตัวเอง และการถูกกระตุ้นจากบุคคลภายนอก เช่น เพื่อน หรือคนใกล้ตัวที่ใช้ยาเสพติด 2. ครอบครัว การที่คนในครอบครัวมีการใช้ยาเสพติด หรือ ครอบครัวห่างเหินไม่มีความอบอุ่น ส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่เกิดการเลียนแบบหรือหันไปใช้ยาเสพติดเพื่อลดช่องว่างในจิตใจ 3. ความเครียด ส่งผลใหหันไปพึ่งพายาเสพติดเพื่อหลีกหนีจากปัญหาเหล่านั้นเป็นการชั่วคราว หรือต้องการบางสิ่งมายึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ออ่อนไวไปกับการใช้ยา 4. สิ่งแวดล้อม สถานที่อยู่อาศัยที่เป็นแหล่งค้า และเสพยาเสพติด ทำให้ยาเสพติดถูกซื้อขายง่ายขึ้น หรือมีกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดมากขึ้นในชุมชน ก็นำไปสู่การลอกเลียนแบบ และการชักชวนได้
วิธีการเลือกสถานบำบัดยาเสพติดที่คุณควรรู้ !
วิธีการเลือกสถานบำบัดยาเสพติดที่คุณควรรู้ !
รวมทุกประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนเลือกสถานบำบัดยาเสพติด เลือกอย่างไรให้เหมาะสม ความแตกต่างระหว่างสถานบำบัดของรัฐและเอกชนคืออะไร แบบไหนให้ผลลัพธ์ดี บทความนี้มีคำตอบ
ทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพติด?
ทุกเรื่องที่ควรรู้หากคนในครอบครัวติดยาเสพติด
รวมทุกแนวทางสำคัญที่ทุกครอบครัวจำเป็นต้องรู้ เมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพติด - แนวทางปฏิบัติตัวในครอบครัว - การประเมินอาการในเบื้องต้น - กระบวนการโน้มน้าวใน 4 ขั้นตอน - สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ - ภูฟ้าสามารถช่วยซัพพอร์ตครอบครัวที่ต้องอยู่กับผู้ป่วยยาเสพติดได้