CATEGORY / ARTICLE
แชร์

กิจกรรม “อาบน้ำม้า” ช่วยบำบัดเลิกยาเสพติด - ภูฟ้าเรสท์โฮม

Wed Jun 01 2022

ที่ภูฟ้า เรสท์โฮม เราจัดกิจกรรมที่ได้การใช้เวลากับสัตว์ นอกจากจะได้เรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ชนิดนั้น ๆ แล้ว ยังได้ผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันอีกด้วย
Equine-Therapy
บทความที่คุณอาจสนใจ
a male patient consult with a therapist
บำบัดยาเสพติดใช้เวลานาน ทรมาน จริงหรือ ?
บำบัดยาเสพติดใช้เวลากี่วัน ? เป็นคำถามที่หลาย ๆ ท่านสงสัย บทความนี้จะมาเล่าถึงระยะเวลาที่ใช้โดยทั่วไปในการรักษา และทำไมภูฟ้าถึงใช้เวลาบําบัดยาเสพติดแค่ 15 วัน
Two person hold each other hands among others
4 ขั้นตอนโน้มน้าวใจ ทำอย่างไรให้คนไปบำบัดยาเสพติด
วิธีโน้มน้าวใจคนติดยาเริ่มต้นจากความเข้าใจและการไม่ผลักไสหรือต่อต้าน ภูฟ้าขอแนะนำ 4 ขั้นตอนโน้มน้าวใจ ทำอย่างไรให้คนไปบำบัดยาเสพติด เพื่อครอบครัว ญาติ และเพื่อน
Banner with blog title, Phufa and Sawan logo
สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิด เกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด
ติดต่อภูฟ้า เรสท์โฮมเพื่อขอรับคำปรึกษาการบำบัดยาเสพติดวิถีใหม่หรือนัดเข้าเยี่ยมชมสถานที่ 25 นิมิตใหม่ 21 ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510