CATEGORY / ARTICLE
แชร์

ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการเลิกยา สำหรับผู้ต้องการเลิกยาและครอบครัว

Thu Sep 22 2022

เจาะลึกถึงเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติด แนะนำวิธีการถอนพิษและวิธีการเลิกยาเสพติดด้วยตัวเอง และแนวทางการรักษาตัวอยู่บ้านสำหรับครอบครัว
ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด - ภูฟ้าเรสท์โฮม

------------------------------------------------------------

5 Common Misconceptions About Addiction. (n.d.). [Online]. Available fromhttps://mountainside.com/blog/drug-addiction/top-misconceptions-about-addiction/ [accessed 28 August 2022]

6 เทคนิคหยุดใจไม่ให้คิดถึงยาเสพติดป้องกันเสพติดซ้ำ. (2020). [Online]. Available fromhttps://www.bangkokbiznews.com/social/886857 [accessed 3 September 2022]

Common misconceptions about drug abuse and addiction. (2021). [Online]. Available fromhttps://www.cumberlandheights.org/blogs/common-addiction-misconceptions/ [accessed 28 August 2022]

Lloyd I. Sederer. What does rat park teach us about addiction?. (2019). [Online]. Available fromhttps://www.psychiatrictimes.com/view/what-does-rat-park-teach-us-about-addiction [accessed 3 September 2022]

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด. (n.d.). [Online]. Available fromhttp://www.digitalschool.club/digitalschool/health4-6/health4_2/Health_Edu/2-10.php [accessed 3 September 2022]

นายแพทย์อรรถพลสุคนธาภิรมย์ณพัทลุง. (2012). ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่พบบ่อย. [Online]. Available fromhttps://www.gotoknow.org/posts/189458 [accessed 28 August 2022]

ผู้จัดการออนไลน์. (2021). ข่าวจริง! รางจืดสามารถช่วยเลิกยาบ้าได้แบบไม่ทรมานไม่ลงแดง. [Online]. Available fromhttps://mgronline.com/factcheck/detail/9640000109101 [accessed 3 September 2022]

ภัควดีวีระภาสพงษ์. (2016). โลกใบใหม่ - การแก้ปัญหายาเสพติด : การทดลองที่โปรตุเกส. [Online]. Available fromhttps://www.sarakadee.com/2016/06/23/การแก้ปัญหายาเสพติด-โปร [accesed 3 September 2022]

ปลาไหลเผือกประโยชน์ดีๆสรรพคุณเด่นๆและข้อมูลงานวิจัย. (n.d.). [Online]. Available fromhttps://www.disthai.com/16661536/ปลาไหลเผือก [accesed 3 September 2022]

มาโนชหล่อตระกูล. (1998). วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2541; 43(2):173-83. [Online]. Available fromhttp://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/v4327.html [accessed 3 September 2022]

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. (n.d.). การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด. [Online]. Available fromhttps://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=9&chap=13&page=t9-13-infodetail05.html [accessed 3 September 2022]

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา. ระบบการบำบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย. (2010). [Online]. Available fromhttps://www.sdtc.go.th/paper/14 [accessed 3 September 2022]

วิธีเลิกยาเสพติดตั้งใจให้มั่นระงับอาการอยากยาให้ได้. (2019). [Online]. Available fromhttps://health.kapook.com/view65666.html [accessed 3 September 2022]

สมุนไพรบำบัดยาเสพติด. (2013). [Online]. Available fromhttp://km.fsh.mi.th/wp-content/uploads/2013/10/Document4.pdf [accessed 3 September 2022]

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2021) ข้อมูลเปิดภาครัฐ. [Online].

Available fromhttps://data.oncb.go.th [accessed 28 August 2022]

Bush, D.M. and Lipari, R.N., 2016. Substance use and substance use disorder by industry.

Najavits, L.M., Crits-Christoph, P. and Dierberger, A., 2000. Clinicians' impact on the quality of substanceuse disorder treatment. Substance Use & Misuse, 35(12-14), pp.2161-2190.

ดูวิดีโอ >> คำแนะนำสำหรับครอบครัวที่มีผู้ติดยาเสพติด

คู่มือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่เรารักเมื่อเขาเป็นผู้ป่วยติดยาเสพติด
บทความที่คุณอาจสนใจ
เปิดสาเหตุสำคัญของการหันไปใช้ยาเสพติดและวิธีป้องกัน
อะไรคือสาเหตุสำคัญของการหันไปใช้ยาเสพติด
ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของการติดสารเสพติด 1. ความอยากรู้อยากลอง ทั้งการอยากลองด้วยตัวเอง และการถูกกระตุ้นจากบุคคลภายนอก เช่น เพื่อน หรือคนใกล้ตัวที่ใช้ยาเสพติด 2. ครอบครัว การที่คนในครอบครัวมีการใช้ยาเสพติด หรือ ครอบครัวห่างเหินไม่มีความอบอุ่น ส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่เกิดการเลียนแบบหรือหันไปใช้ยาเสพติดเพื่อลดช่องว่างในจิตใจ 3. ความเครียด ส่งผลใหหันไปพึ่งพายาเสพติดเพื่อหลีกหนีจากปัญหาเหล่านั้นเป็นการชั่วคราว หรือต้องการบางสิ่งมายึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ออ่อนไวไปกับการใช้ยา 4. สิ่งแวดล้อม สถานที่อยู่อาศัยที่เป็นแหล่งค้า และเสพยาเสพติด ทำให้ยาเสพติดถูกซื้อขายง่ายขึ้น หรือมีกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดมากขึ้นในชุมชน ก็นำไปสู่การลอกเลียนแบบ และการชักชวนได้
สมุนไพรถอนพิษยาเสพติด ได้จริงหรือ ?
สมุนไพรถอนพิษยาเสพติดมีอะไรบ้าง ? ได้ผลจริงหรือ ?
สมุนไพรถอนพิษยาเสพติดมีอะไรบ้าง ข้อควรระวังคืออะไร สมุนไพรเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาอาการต่างๆของการติดยาเสพติดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะปลอดภัย 100 % ควรได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเลิกยาเสพติด
วิธีการเลือกสถานบำบัดยาเสพติดที่คุณควรรู้ !
วิธีการเลือกสถานบำบัดยาเสพติดที่คุณควรรู้ !
รวมทุกประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนเลือกสถานบำบัดยาเสพติด เลือกอย่างไรให้เหมาะสม ความแตกต่างระหว่างสถานบำบัดของรัฐและเอกชนคืออะไร แบบไหนให้ผลลัพธ์ดี บทความนี้มีคำตอบ