CATEGORY / ARTICLE
แชร์

4 ปัจจัยหลักที่ทำให้ คนหันไปใช้ “ยาเสพติด”

Thu Jul 07 2022

ภูฟ้าเรสท์โฮม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเลิกยาเสพติด (ศูนย์บำบัดยาเสพติดเอกชน) มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข - 4 ปัจจัยหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่หันไปใช้ ยาเสพติด
A hand try to reach drugs
บทความที่คุณอาจสนใจ
a male patient consult with a therapist
บำบัดยาเสพติดใช้เวลานาน ทรมาน จริงหรือ ?
บำบัดยาเสพติดใช้เวลากี่วัน ? เป็นคำถามที่หลาย ๆ ท่านสงสัย บทความนี้จะมาเล่าถึงระยะเวลาที่ใช้โดยทั่วไปในการรักษา และทำไมภูฟ้าถึงใช้เวลาบําบัดยาเสพติดแค่ 15 วัน
Two person hold each other hands among others
4 ขั้นตอนโน้มน้าวใจ ทำอย่างไรให้คนไปบำบัดยาเสพติด
วิธีโน้มน้าวใจคนติดยาเริ่มต้นจากความเข้าใจและการไม่ผลักไสหรือต่อต้าน ภูฟ้าขอแนะนำ 4 ขั้นตอนโน้มน้าวใจ ทำอย่างไรให้คนไปบำบัดยาเสพติด เพื่อครอบครัว ญาติ และเพื่อน
Banner with blog title, Phufa and Sawan logo
สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิด เกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด
ติดต่อภูฟ้า เรสท์โฮมเพื่อขอรับคำปรึกษาการบำบัดยาเสพติดวิถีใหม่หรือนัดเข้าเยี่ยมชมสถานที่ 25 นิมิตใหม่ 21 ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510