บรรยายพิเศษ แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยเลิกยาเสพติดของภูฟ้าเรสท์โฮม

บรรยายพิเศษ แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยเลิกยาเสพติดของภูฟ้าเรสท์โฮม

บรรยายพิเศษ แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยเลิกยาเสพติดของภูฟ้าเรสท์โฮม นายภูผา ภูวดลอานนท์ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยเลิกยาเสพติดของภูฟ้าเรสท์โฮม ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน...
5 ลำดับขั้นตอนการเลิกยาเสพติด” – ภูฟ้าเรสท์โฮม ศูนย์เลิกยาเสพติด

5 ลำดับขั้นตอนการเลิกยาเสพติด” – ภูฟ้าเรสท์โฮม ศูนย์เลิกยาเสพติด

5 ลำดับขั้นตอน การเลิกยาเสพติด – ภูฟ้าเรสท์โฮม ศูนย์เลิกยาเสพติด                  ในปัจจุบัน “ยาเสพติด” เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ทุก ๆ คนจะต้องมีคนรู้จักหรือคนที่อยู่ในสังคมของเราไม่มากก็น้อยที่เลือกใช้สารเสพติด อาจเป็นด้วยเหตุผลส่วนตัว...
4 ปัจจัยหลักที่ทำให้ คนหันไปใช้ “ยาเสพติด”

4 ปัจจัยหลักที่ทำให้ คนหันไปใช้ “ยาเสพติด”

4 ปัจจัยหลักที่ทำให้คนหันไปใช้ “ยาเสพติด”                  ในปัจจุบัน “ยาเสพติด” เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ทุก ๆ คนจะต้องมีคนรู้จักหรือคนที่อยู่ในสังคมของเราไม่มากก็น้อยที่เลือกใช้สารเสพติด อาจเป็นด้วยเหตุผลส่วนตัว ความเครียด...
เยี่ยมชมกระบวนการ เลิกยาเสพติด ภูฟ้าเรสท์โฮม จากอบต.สะดาวา

เยี่ยมชมกระบวนการ เลิกยาเสพติด ภูฟ้าเรสท์โฮม จากอบต.สะดาวา

https://www.phufaresthome.com/wp-content/uploads/2019/04/แก้ไข-ดูงาน-อบต.-สะดาวา-24-4-62-เบลอแล้ว-convert-video-online.com_.mp4                ภูฟ้า เรสท์โฮม ขอขอบคุณคณะดูงาน อบต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จำนวน 100 ท่าน...