fbpx

4 ปัจจัยหลักที่ทำให้ คนหันไปใช้ “ยาเสพติด”

by | May 24, 2020 | ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด

4 ปัจจัยหลักที่ทำให้คนหันไปใช้ “ยาเสพติด

                 ในปัจจุบัน “ยาเสพติด” เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ทุก ๆ คนจะต้องมีคนรู้จักหรือคนที่อยู่ในสังคมของเราไม่มากก็น้อยที่เลือกใช้สารเสพติด อาจเป็นด้วยเหตุผลส่วนตัว ความเครียด ความต้องการในการหาความสุขชั่วคราว ฯลฯ

        ในบทความนี้ ภูฟ้าเรสท์โฮม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเลิกยาเสพติด (ศูนย์บำบัดยาเสพติดเอกชน) ขออาสาพาท่านผู้อ่านให้ได้ศึกษาข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่ทางกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่ออกมาเป็นวิทยาทานเพื่อให้คนไทยได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “ปัญหายาเสพติด”

จากระบบรายงาน บสต. ของศูนย์อำนวยการป้องการและปราบปราม กรมสุขภาพจิตพบว่า

“ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556-2558 มีจำนวนรวม 310,988 และพบว่า ร้อยละ 50 ของสัดส่วนทั้งหมด เป็นเยาวชน อายุ 15 – 24 ปี”

 

ทำไมคนจึงหันไปใช้ “สารเสพติด” หรือ “ยาเสพติด”?

 

จากการสำรวจถึงสาเหตุที่ทำให้คนหันไปใช้ ยาเสพติด หรือ สารเสพติด พบว่ามีสาเหตุหลักที่ทำให้คนหันไปใช้สารเสพติดอยู่ 4 ปัจจัยด้วยกัน

 

1. ตนเอง

ความอยากรู้-อยากลอง ของคนมีผลอย่างมากในกระบวนการการตัดสินใจที่จะใช้สารเสพติด นอกจากนี้ ความต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนและสังคมรอบข้างที่เป็นการ “กดดัน” โดยปริยายก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ใช้สารเสพติด อย่างไรก็ตาม การขาดความรู้ด้านผลลัพธ์ของสารเสพติด และการประสบความล้มเหลวในชีวิตก็เป็นสิ่งที่ทำให้ใช้สารเสพติดได้เช่นกัน

ชาย เลิก ยา เสพติด รอยยิ้ม อบอุ่น

ในส่วนของปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลนี้ การใช้สารเสพติด อาจเกิดขึ้นได้จากความอยากทดลอง ความไม่รู้ถึงผลเสียของสารเสพติดแต่ละชนิด หรือแม้กระทั่งการถูกหลอกลวง เป็นหนทางสำคัญที่ทำให้ คนหลาย ๆ คน ติดยาเสพติด สารเสพติดหลายชนิดที่แพร่หลายอยู่ในสังคมไทยมีความรุนแรงไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการติดสารเสพติดในครั้งแรกของการใช้ ซึ่งเมื่อประกอบกับความประมาท และ/หรือความขาดสติของบุคคล จะทำให้เกิดการใช้ในครั้งที่สอง และด้วยเหตุนี้เอง เมื่อร่างกายเกิดการปรับตัวกับสารกระตุ้นที่เกิดจากการใช้สารเสพติดแล้วนั้น ร่างกายคนเราจะ “ต้องการ” สารกระตุ้นที่สารเสพติดแต่ละชนิดผลิตขึ้นอีก เกิดเป็นกิจวัตรของร่างกายที่ต้องการใช้สารเสพติดเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม มีสารเสพติดหลายชนิด ยกตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดคือ “เฮโรอีน” (Heroin) ที่สามารถทำให้ผู้ใช้งาน เสพติดสารชนิดนี้ ได้ภายในการใช้งานแค่ครั้งแรก

 

2. ครอบครัว

ครอบครัวคือสถาบันทางสังคมที่สำคัญที่สุดในสังคม มีขนาดเล็กแต่จำนวนเยอะที่สุด สาเหตุที่ “ครอบครัว” กลายเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการใช้สารเสพติดได้นั้นยึดโยงกับการที่ครอบครัวคือส่วนสำคัญในการใช้ชีวิต บุคคล ๆ หนึ่งจะสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวและยึดถือ ปรับตัว ไปโดยอัตโนมัติ เหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่มีผู้ใช้สารเสพติด มักจะมีสาเหตุดังนี้

 

     • บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติดอยู่แล้ว จึงเลียนแบบ และหาช่องทางการเข้าถึงได้ง่าย

     • ครอบครัวไม่มีความอบอุ่น

     • มีการทะเลาะเบาะแว้งเป็นประจำ

     • การหย่าร้างหรือแต่งงานใหม่

     • การไม่เข้าใจกันของสมาชิกครอบครัว

     • การรักลูกไม่เท่ากัน

     • การเปรียบเทียบซึ่งทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ

คุณพ่อ กอด ลูกชาย ที่ เลิกยาเสพติด

เราสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจัยครอบครัวที่ทำให้เกิดการใช้สารเสพติดเกิดขึ้นนั้น มาจากเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความระหองระแหง ความทุกข์ใจ ความไม่เข้าใจ ความไม่อบอุ่น ผู้ใช้สารเสพติดจึงมีพฤติกรรมที่จะต้องหาแหล่งความสุขใหม่ ที่ไม่สามารถหาได้จากครอบครัวตนเอง และความเข้าใจผิด หรือความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดนี้คือการคิดว่า “ยาเสพติด คือแหล่งความสุขที่แท้จริง และหาง่าย สะดวกที่สุด” จนลืมคิดถึงผลลัพธ์และข้อเสียที่จะตามมา

“ไม่มีใครอยากเป็นภาระของใคร บางทีคนเหล่านี้อาจต้องการความสุขชั่วคราวที่ชีวิตประจำวันของเค้าไม่สามารถหาได้ เท่านั้นเอง”

3. สิ่งแวดล้อม

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการใช้สารเสพติดคือสิ่งแวดล้อมของบุคคล เช่น ในละแวกบ้านหรือแหล่งที่อยู่มีการใช้สารเสพติดอย่างแพร่หลายและเป็นปรกติ หรือ การปิดกั้นโอกาสของผู้เคยใช้สารเสพติดที่มีการ เลิกยาเสพติด แล้ว จึงเป็นแนวโน้มที่ทำให้เกิดการกลับไปใช้ซ้ำได้

4. เศรษฐกิจ

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการงาน ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่หันไปใช้สารเสพติดได้ สาเหตุเช่น การว่างงาน การขาดรายได้ การมีหนี้สิน ทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้คนส่วนใหญ่กลุ้มใจ และเกิดความเครียด เมื่อเกิดความทุกข์ใจและความเครียดมาก ๆ ผนวกกับการไม่สังเกตถึงข้อเสียของยาเสพติด ก็เป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่คน หันไปใช้สารเสพติดได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูฟ้าเรสท์โฮมดาวน์โหลดหนังสือแนะนำการบริการที่ภูฟ้าเรสท์โฮมได้ที่นี่

กรุณากรอกชื่อ อีเมลและเบอร์โทรของท่านที่ช่องด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อ

                    จากที่ท่านผู้อ่านได้รับรู้ปัจจัยหลักของสาเหตุปัญหา การใช้สารเสพติด ของคนไทยส่วนใหญ่กันไปแล้วนั้น ภูฟ้าเรสท์โฮม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเลิกยาเสพติด (ศูนย์บำบัดยาเสพติดเอกชน) มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้นำความรู้เหล่านี้เป็นวิทยาทานแก่ตัวท่านเอง หรือคนที่ท่านรัก และอาจจะทำให้เข้าใจผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดได้มากขึ้นนั่นเอง

ภูฟ้าเรสท์โฮม

เลิกยาเสพติด ถอนพิษอย่างมั่นใจ
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเลิกยาเสพติด (สถานบำบัดยาเสพติดเอกชน)

โทร 063-908-2999

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook

การันตีความพึงพอใจในการถอนพิษ 99.99%

ห้องพักเดี่ยว ห้องน้ำในตัว เตียงนุ่ม

สบาย เหมือนวีไอพี

มาแต่ตัว และรองเท้าผ้าใบ

เพราะเรามีให้ทุกอย่างตั้งแต่แปรงสีฟันยันผ้าขนหนู

อาหาร 3 มื้อ ดูแลโดยนักโภชนาการ

กินอิ่ม นอนหลับ ทุกวันของการดูแล

ห้องกิจกรรมสันทนาการพิเศษ

ห้องดูหนัง ฟังเพลง เล่นดนตรี กีฬา สระว่ายน้ำฯลฯ

ทีมแพทย์และพยาบาลดูแลทั้งคอร์ส

เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยแสตนด์บาย 24 ชั่วโมง

รักษาความปลอดภัยแน่นหนา

ด้วยกล้องวงจรปิดพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.