fbpx

การเลิกยาเสพติดไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว หากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย การให้กำลังใจและการดูแลอย่างถูกวิธีคือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลิกยาเสพติด

ครอบครัวและคนรอบข้างควรให้กำลังใจและการสนับสนุนที่ถูกต้อง เพราะเหตุนี้ ภูฟ้าเรสท์โฮม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเลิกยาเสพติด (สถานบำบัดเลิกยาเสพติดเอกชน) จึงมีหลักการในการดูแลสมาชิกทุกท่านแบบครอบครัว เพื่อให้กำลังใจกันในวันและเวลาที่ยากลำบาก

สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่อบอุ่นค่ะพนักงานทุกท่านเป็นกันเองมากค่ะน่ารักทุกท่านค่ะ

คุณหนึ่ง (พ.ศ.๒๕๖๐)

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยเลิกยาเสพติดวันนี้
โทร 0639082999

การเลิกยาเสพติดไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว หากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย…

Slået op af Phufa ResthomeSøndag den 9. december 2018

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
www.phufaresthome.com