fbpx

บาดแผลทางจิตใจคือบาดแผลที่หยั่งรากลึกและรักษายากที่สุด ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเลิกยาเสพติดของเราจึงมอบการบริการและการฟื้นฟูด้วยความหวังดีจากก้นบึ้งของหัวใจ

ภูฟ้าเรสท์โฮม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดยาเสพติด (สถานบำบัดยาเสพติดเอกชน)
เลิกยาเสพติด ถอนพิษอย่างมั่นใจ

ดูแลดุจเหมือนญาติพี่น้องครับ ใส่ใจคุณทุกวินาที

คุณวิน (พ.ศ. 2560)

เริ่มต้นด้วยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดยาเสพติดของเราวันนี้
063-908-2999